Imamer vill också ha sin bit av den européiska friheten!

Mosque, seven members lied

18 Mar 2008

A Muslim leader who claimed he was preaching at a mosque when he was really carrying out a brutal rape
was jailed for ten years yesterday.

Abdul Mukin Khalisadar held a knife to his victim’s throat as he attacked her in her home.

He persuaded seven men to back up his story that he had been in the mosque at the time.

Khalisadar later admitted raping the 27-year-old.

He claimed a substance he took to help with fasting during Ramadan had made him “hyper.”

The preacher forced his way into her home as she got back from a night out, the court was told.

He threatened to kill her — even after she claimed to be pregnant with twins to put him off, prosecutor Simon Carr said.

Khalisadar also stole a mobile from the house in Whitechapel, East London.

He was caught by DNA. Judge Timothy King blasted his “hypocrisy”.

Imam got 7½ years for rape and 2½ for conspiring to pervert justice.

Seven members of East London Mosque admitted perverting justice and got 12 months each.

Burka-clad women in the public gallery yelled abuse at the judge — and one screamed that the victim was a prostitute.


Sverige har vunnit VM i Sexuellt våld!Detta är förvisso siffror från 2008, men som tur är så ökar sexualbrotten hela tiden! :)HEJA SVERIGE! ^_^

låt oss fortsätta förneka för oss själva att invandringen inte har någon betydelse för brottsstatistiken, låt oss tycka ÄNNU MER SYND om de stackars ensamkommande flyktingbarnen som inte förstår bättre än att våldta svenska tjejer!

De är helt enkelt uppväxta med att det är okej, då är det ju faktiskt FÖRSTÅELIGT att de gör så och vi måste ta hänsyn och respektera detta!

Låt oss fortsätta vandra ner i förnekelsens träsk tills vi alla lever under Sharia-lagar!

Heja våldtäkt!


image
Omfamna mångkulturen!

"Dessa döva och stumma, som inte använder sitt förstånd, är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser." - Surat Al-'Anfal, 8.22

"De som framhärdar i att förneka sanningen är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser; så kommer de nämligen aldrig att uppnå tron." - Surat Al-'Anfal, 8.55


Här skakar Ohly hand med kurdisk våldtäktsman

Ibrahim Awara och Abdulla Muhammed från kurdiska föreningen tog tillfället i akt att träffa Lars Ohly.

På tredje bilden skakar våldtäktsmannen, i gul skjorta hand, med Lars Ohly.

En 46-årig kurd som kandiderade för vänsterpartiet i riksdagsvalet åtalades tidigare för flera våldtäkter på en yngre kurdisk yngling (över 15 år) i Kristianstad. Nu har domen kommit. 

Våldtäkterna, orala och anala samlag, skedde genom misshandel och hot, vid 14 olika tillfällen i en kurdisk föreningslokal i Kristianstad, från sommaren 2005 till sommaren 2007. Awara Ibrahim har tidigare varit ordförande och känner offfet. Den utsatte orkade dock bara återge tio tillfällen han blivit utsatt vilket innebar att fyra åtalspunkter fick läggas ner.

Från domen

Det har genom utredningen framgått att homosexualitet eller homosexuella handlingar inte godtas i den traditionella kurdiska kulturen. Genom [två kurders] vittnesmål står det klart att även en person som ofrivilligt utsätts för homosexuella handlingar utan att själv vara homosexuell anses skambelagd samt att även den personens familj och släkt anses träffade av denna skam. Genom att berätta om att han – om än ofrivilligt – deltagit i homosexuella handlingar har målsäganden alltså utsatt sig för en risk att inte bara han utan även hans familj skulle få sitt anseende solkat i en för dem mycket viktig social och kulturell gemenskap. Det förhållandet att han som kurd anmält att han utsatts för homosexuella övergrepp – trots att han utsatts för påtryckningar att avstå från sådan anmälan – talar mot den bakgrunden för att anmälan föranletts av verkliga övergrepp och ökar därmed trovärdigheten i målsägandens uppgifter.

Kristiandstads tingsrätt dömde

 • Awara Ibrahim, född 1965 och skriven i Kristianstad, för våldtäkt till fängelse sex år. Han ska även utge skadestånd med 415 000 kronor till sitt offer.

  www.Politisktinkorrekt.info

  /Självklart kommer hunden inte utvisas heller eftersom han är Svensk Medborgare, så om 6 år (4 om han uppför sig) så får han komma ut och våldta andra kurdiska pojkar igen. :)

  Man måste ju bara älska Sverige!

  Nån mer som är sugen på att flytta till Danmark?
  Hört att dom har stängt sina gränser <3

Om du inte gillar Islam - då gillar du Breivik!

         MINUS          

LIKA MED


      PLUS          
Aisha

Jag förstår att det måste vara jobbigt för dig att inte veta ett dyft om vad som står i Koranen.
Därför förstår jag om du tror att jag är kär i Anders.
Tyvärr måste jag göra dig besviken, det är nämligen så att bara för att man hatar en extremist, så gör inte det att man älskar en annan.

Jag tycker riktigt synd om dig och hoppas att du snart vaknar upp ur din psykos!
Puss puss <3 


Koranen kapiel 5-6

Epic Quran moments ! <3"
FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur - om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] - och djur som slaktats på hedniska offeraltare. [Förbjudet är även] att genom teckentydning försöka utforska vad framtiden bär i sitt sköte; detta är ett ogudaktigt företag." - Surat Al-Ma'idah, 5:3

"Men de som förnekar sanningen och påstår att Våra budskap är lögn - deras arvedel är helvetet. " -
Surat Al-Ma'idah, 5:10

[I Vårt förbund] med dem som säger "Vi är kristna" tog Vi löften [också] av dem och även de har glömt en del
av det som de förmanades att lägga på minnet. Därför har Vi låtit fiendskap och hat uppstå bland dem [och så skall det fortgå] till Uppståndelsens dag. Gud skall [en gång] låta dem veta vad deras handlingar [var värda].

- Surat Al-Ma'idah, 5:13


"De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;" - Surat Al-Ma'idah, 5:33

"MANNEN SOM stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen; [denna föreskrift] är en sträng varning från Gud. Gud är allsmäktig, vis." - Surat Al-Ma'idah, 5:38

"
Och i denna [Tora] föreskrev Vi för dem att ett liv [skall tas] för varje liv [som spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett motsvarande sår. Men den som för Guds skull vill förlåta [och avstå från hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat begår orätt mot sig själva." - Surat Al-Ma'idah, 5:45

"
Säg: "Ni, efterföljare av äldre tiders uppenbarelser, har ni ingenting annat emot oss än detta att vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och på det som uppenbarades i äldre tid, medan ni [själva] - de flesta av er - är förhärdade i trots och olydnad?"" - Surat Al-Ma'idah, 5:59

"Judarna påstår: "Guds händer är bundna." Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar [Sina gåvor] som Han vill. Och det [uppenbarelsens ljus] som är din Herres gåva till dig [Muhammad] skall helt säkert göra många av dem ännu övermodigare och förhärda dem i deras otro. Vi har låtit fiendskap och hat uppstå bland dem [och så skall det vara] till Uppståndelsens dag. Var gång de tänder krigets eldar, låter Gud dem slockna. Deras hela strävan är att störa ordningen på jorden och att sprida sedefördärv - och Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden." - Surat Al-Ma'idah, 5:64

"
De som säger: "Gud är Kristus, Marias son" förnekar sanningen; Kristus sade [själv]: "Israeliter! Dyrka Gud, min Herre och er Herre." Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För [dessa] syndare finns ingen hjälpare." - Surat Al-Ma'idah, 5:72

"
Du ser hur många [judar i Profetens stad] sluter sig till förnekarna och de onda handlingar som de har sänt framför sig [till Domen] har upptänt Guds vrede mot dem; deras straff skall vara i evighet." - Surat Al-Ma'idah, 5:80
(Så mycket hat i den här boken, så det är inte sant! Hoppas det blir mildare snart, mår illa.. Massor av judehat.)

"TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer." - Surat Al-Ma'idah, 5:90

"Gud är en mäktig hämnare." - Surat Al-Ma'idah, 5:95

"Om du kunde se dem när de förs fram inför sin Herre [och] Han säger: "Är inte detta den sanna verkligheten?" [och då] svarar de: "Jo, vid vår Herre! Så är det!" [Då] skall Han säga: "Smaka nu straffet för ert förnekande av sanningen!"" - Surat Al-'An`am, 6:30

"Säg [Muhammad]: "I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött - det är orent - eller det som i synd offrats till någon annan än Gud."" - Surat Al-'An`am, 6:145


Ni troende; Jag förstår inte hur ni orkar läsa sånt här?
Glöm inte att judarna var religiösa lååångt innan ni blev det.
Att använda dom som det "dåliga" exemplet för folk, haha..

Vilken avundsjuka som plågar er..
Inget annat än avundsjuka.

Roliga citat

Så som jag ser det så är vi redan slavar och horor under de invandrare som vi har välkomnat hit.


Dietyman
2002-10-14, 22:39
Roliga citat om flyktingspolitiken

Citat

”Om jag skulle våldta en tjej skulle jag våldta en svensk tjej”

”Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som en arabisk”

Tacksamma ”flyktingar” berättar för DN:s reporter vad de tycker om människorna som vänligt erbjudit dem bostad och försörjning i sitt land. (11-02-00)

”Det är inte deras fel”

Claes Malmberg kommenterar en grov gängvåldtäkt i programmet Måndagsklubben och menar att det inte är de muslimska våldtäktsmännens fel att de våldtog en svensk flicka.

”…inte heller är brottsligheten kopplad till flyktingskap – att traumatiska upplevelser och större risk för familjesplittring obönhörligen skulle ge högre kriminalitet. Vietnameser, mestadels flyktingar i Sverige, har t.ex. mycket lägre brottsparticipation…”

Ur Brottsförebyggande rådets rapport, av Jan Ahlberg.

”Man tar vad man vill ha. Ena dan stjäl man mobiltelefoner eller bilar, nästa dag våldtar man”

Tidningen Barn uppmärksammar de allt vanligare gruppvåldtäkterna och medger motvilligt att det faktiskt är invandrade förövare som dominerar vid övergreppen. (Nr: 4 -01)

”…den allvarligaste konsekvensen av ungdomsrånen kan bli en alltmer invandrarfientlig inställning i ungdomsgenerationen, en grogrund för vardagsrasism”

Anne-Marie Begler och Tommy Andersson förfasar sig över att svenska ungdomar förnedras, rånas och våldtas av invandrare. Det är mycket illa tycker fru Begler och herr Andersson – det kan ju få de kränkta svenska ungdomarna att bli rasister… (DN 16-03-00)

”… det är i praktiken omöjligt i dagens Sverige att svenskar skulle kunna hävda att de är utsatta för rasism! Invandrare kan åberopa detta men absolut inte svenskarna. Därmed faller principen om likhet inför lagen (…) Detta är verkligheten i dagens Sverige. Så här ser det ut. Och det går att vetenskapligt bevisa. Men inte offentligt säga”

Lasse Ekstrand kommenterar den rättsliga orättvisan i Sverige. (Gävle dagblad 22-08-01)

”I (det upplevda eller verkliga) behovet av att slå vakt om sin egen grupp finns en risk att man hamnar i rasismens fälla”

Christer Nordmark förklarar varför svenskarna inte bör reagera mot orättvisorna de utsätts för inom rättsväsende, skola och arbetsliv. Det finns ju ”risk att bli rasist” om man slår vakt om sin egen grupps rättigheter. (Strategier mot rasism och främlingsfientlighet)

”I alla tider har den vite mannens förbannelse vilat över oss färgade, olikspråkiga, kvinnor, barn, gamla, sjuka, oförståndiga. (…) I sitt hem har han i hemlighet slagit sin kvinna och sina barn”

Insändare, publicerad i Trollhättans tidning den 19:e januari 2001. Tidningen anmäldes till JK men frikändes då det inte ansågs stötande att påstå att den ”vite mannen slår sin kvinna i hemlighet”. Däremot dömdes nyligen tre ynglingar i Borås för hets mot folkgrupp med motivering att de ”utmålat invandrare generellt som kriminella”.

”Det enda som händer om man våldtar en svensk tjej är att man får snacka med en socialtant”

En invandrad tonårspojke raljerar över hur lätt det är att komma undan med en våldtäkt på en kvinna tillhörande Sveriges diskriminerade underklass. (DN 11-02-00)

”Enligt islam ska muslimska kvinnor bära slöjor. Det är ett bra sätt att förhindra övergrepp. Korta, utmanande kjolar skapar våldtäkter. (…) Hon gör det ju enklare för honom att våldta. Såna tjejer utmanar sitt öde. Det är därför jag respekterar kvinnor som använder slöja. Där kan en våldtäktsman aldrig se vad det är för tjej han… förstår du vad jag menar? Han ser bara slöjan. Det stoppar suget efter våldtäkt”

Den av vänsteretablissemanget hyllade rapparen Ayo, berättar för Aftonbladets nätläsare om sin muslimska tro och sin syn på svenska flickor. Han har för övrigt deltagit i tjejprogrammet Silikon där han berömdes för sin charm och musik av de båda svenska ”kvinnorättskämparna” Gry Forsell och Ulrika Eriksson. (25-10-99)

”Mitt arbete föder en hel del funderingar: varför är t ex invandrarungdomar så kraftigt överrepresenterade? Varför utreds inte detta? Varför förmedlar media en så vinklad, för att inte säga, falsk bild av detta”

”Invandrarungdomars höga brottslighet rubriceras som ett ‘socialt’ problem. Men efter vad vi kan se i vår verksamhet är invandringskriminaliteten inte främst socialt betingad”

Björn Zander, yrkesverksam vid ett paragraf 12-institut för kriminella ungdomar. (Sydsvenskan 16-07-99)

”Statistik om invandrare och invandrarättlingar brukar ibland fördömas på moraliska grunder. Och ibland bortförklaras resultaten, som i fallet med överrepresentationen av invandrarbarn i kriminella gäng, med allmänna hänvisningar till ‘sociala problem’. Ingetdera är vidare klyftigt”

Ur brottsförebyggande rådets rapport: Invandrares och invandrares barns brottslighet, där det fastslås att ”sociala problem” inte är orsaken till att invandrarbarn i så stor omfattning begår brott mot svenskarna.

”Det är fattigdom och social utslagning som skapar, och alltid har skapat, kriminalitet”

Kvällsposten 02-12-00. Vad vet väl ”rasister” som Björn Zander och personalen på Brå. Alla vet ju att invandrare är felfria – och skulle de nu få för sig att våldta en svensk flicka så beror det bara på att vi varit så rasistiska mot dem.

”Alla de problem som drabbar invandrare är i själva verket svenska problem”

Mauricio Rojas, invandrardebattör som berikar oss med insikten om att invandrare är felfria, och om de nu begår brott eller lever på bidrag så är det minsann svenskarnas fel.

”Skillnaden mellan Sverige och Turkiet är egentligen att i Turkiet måste man betala för hororna, det behöver man inte här”

”Anti-rasisten” Mauricio Rojas har också skrivit böcker där han beskriver vilka tråkiga, töntiga och värdelösa människor den svenska befolkningen är – ibland låter han intervjua andra ”flyktingar” som tycker likadant. Ovan berättar en 17-årig invandrarpojke vad han anser om de svenska flickorna. (I ensamhetens labyrint)

”Problemet är inte invandrares attityd till svenskar, problemet är svenskars attityd till invandrare”.

Lars Engkvist, före detta SSU-ordförande, Arbetet-redaktör och integrationsminister. Läs ovanstående citat – behövs det verkligen någon kommentar?

”När man blivit lurad tillräckligt länge, kommer man att göra allt för att bevara illusionen”

Carl Sagan

”En detalj får den svenska offentligheten inte veta: Att de misstänkta har utländska rötter, närmare bestämt rötter från Mellanöstern. (…) Möjligtvis hade upplysningarna heller inte kommit fram om det inte vore för Sverigedemokraterna”

Den danska rikstidningen Jyllandsposten beskriver den svenska medians mörkläggning av invandringsbrottsligheten och svenskföraktet med anledning av den uppmärksammade gängvåldtäkten i Rissne.

”Vi skall inte peka ut nationalitet om det inte är viktigt för att man ska förstå vad som har hänt, eller det spelar in… det spelar, ehhh, det har haft en avgörande betydelse, betydelse”

Eva Landahl, chefsredaktör på SVT:s Rapport, svarar den utländske reportern på frågan om varför median i Sverige censurerar nyheter om brott som begåtts av invandrare.

”Det bara byts förbud. Tabu finns vid en viss tidpunkt, idag är dom inte sexuella. Nu har vi andra, politiska, tabun”

”…det som präster på 1800-talet bestämde från predikstolen, det sköter media numera”

Filmregissören Vilgot Sjöman under en tv-intervju. Den politiskt korrekta reportern ville diskutera Sjömans tidigare kontroversiella filmer och tala om de ”sexuella tabuerna” i Sverige (för det är ju verkligen tabu att tala om sex, eller hur?) Emellertid tyckte inte Sjöman att det fanns några sådana spärrar kvar i Sverige – däremot andra saker som man inte får tala om. (Kobra, Dec 2001)

”En mycket stor del av dem som då viftade med Lenin, Stalin och Mao sitter idag i ledningen för tidningar, radio och tv. De är professorer och höga män i departementen och staten. Jag var med”

”Efter några år var varenda liten maoist, leninist, stalinist eller trotskist redaktionssekreterare på landets tidningar, på radio och TV. Ytterligare några år senare blev vi redaktionschefer, programledare i TV och makthavare”

Göran Skytte avslöjar vilka människor som sitter på Sveriges massmediala positioner och bestämmer vad för information som ska få nå befolkningen.

”En ny generation av reportrar och redigerare med vänstersocialistiska sympatier hade tågat in (…) grupper av reportrar som såg som sin uppgift att ‘agitera, inte informera’. Okunnighet, överdrifter, grova misstag, missuppfattade eller avsiktligt överförstådda intervjuer blev allt vanligare”

Sven Sörmark i boken: Aftonbladet – Ett reportage inifrån.

”Jag ringde upp de fyra stora dagstidningarna – Expressen, Svenskan, DN och Aftonbladet. Och berättade det här för någon på redaktionen som hade hand om kriminalreportage. Det var ett stort intresse tills jag sa att han var chilensk medborgare. Då var det locket på, då var det ungefär som att jag var något katten hade släpat in. I synnerhet Expressen betedde sig närmast svinaktigt i telefon”

Åklagare Urban Löthman berättar för Blågula frågor om hur en chilensk resenär passade på att avsluta sin visit i Sverige med ett villainbrott; hur han togs på bar gärning men ändå inte dömdes till varken böter eller fängelse – inget straff alls. Därmed fick vi ytterligare en besökare som lär ge Sverige det så omtalade ”goda ryktet utomlands”, åtminstone bland brottslingarna. Tidningarna visade sig mindre angelägna att skriva om händelsen då de fick veta att gärningsmannen tillhörde ”den där gruppen som aldrig kan göra fel”.

”…tre till fem negrer i tjugo- till trettioårsåldern sparkade ned en ensam nattvandrare”

”Lite senare misshandlade tio till femton araber en man som blev av med plånbok, småmynt och en halskedja”

Oj, vad är det vi skriver!? De här orden blev ju visst åtalade för hets mot folkgrupp när de sades av en polisman i Malmö. Vi menar förstås att tre till fem ”svenska medborgare” sparkade ned en nattvandrare och att tio till femton ”ungdomar” lite senare misshandlade en ensam man.

”…inga spår efter någon gärningsman då de smälter väl in i Malmö citys nattliga population”

Låt oss återge resten av polismannens ord. Ovanstående uttalande är dock inte riktigt helt sant. Trots den ”nattliga populationens” överväldigande inslag av ”exotiska utseenden”, fanns där åtminstone några etniska svenskar – nämligen de offer som gärningsmännen beslöt sig för att misshandla och råna.

”En degraderad man, en förnedrad föredetting”

Mauricio Rojas ger sin syn på svenska män i boken I ensamhetens labyrint. Det blev inga åtal för hets mot folkgrupp, däremot fick Rojas mottaga Timros kulturpris för sina betraktelser.

”Intellektuella är positiva till invandrare, inte på grund av invandrarna, utan därför att de hatar vårt eget och välkomnar allt som ödelägger det”

Botho Strauss

”Sverige har aldrig varit ett drömland för den som kommer hit i samma bemärkelse som till exempel USA. Ingen kommer hit för att man vill bli svensk. Möjligen har man hört i Somalia eller Libanon att Sverige är ett land där man kan lyfta bidrag utan att göra någonting och dit vill man naturligtvis åka”

Magnus Karaveli; skribent för Östgöta Correspondenten. (Salt nr. 1 -99)

”Idag söker sig många invandrare till Sverige, inte för att det är framtidslandet utan för att det är bidragslandet”

Per Unckel

”Efter något år började hon sjukskriva sig med jämna mellanrum, ibland någon dag i veckan. Till slut gick det så långt att arbetsgivaren fann sig föranlåten att ta ett samtal med henne. Då kom det fram att hon hade hört att man hade rätt att göra så i Sverige. Hennes kamrater hade sagt att om man var trött eller behövde städa, kunde man stanna hemma (…) Hon tyckte att det var en underlig ordning, men den passade henne förträffligt”

Den sanna berättelsen om en ”arbetskraftsinvandrad” kvinna från Jugoslavien. (Det andra Sverige)

”Med avseende på Sveriges storlek och ekonomiska förutsättningar, kan vi ta in runt 50 miljoner invandrare till, det skulle ge positiva ekonomiska effekter”

Invandraren Rojas kalkyleringar delges svenskarna i Avräkningsnotan (feb 1995) Tja, det är väl bara för regeringen att ansöka om ett ökat utlandslån så vi har råd att kosta på oss dessa ”positiva effekter” som Rojas valt att inte precisera närmare.

”I Rinkeby bor 3.000 turkar, de har bott där i 25 år. De får en tolk när de kommer till försäkringskassan. Varför inte anställa en turk istället?”

…undrar samma Rojas förbryllat i Norrköpings tidning den 28:e oktober 1997. Eeeeh… okej, eller så kanske de tre tusen turkarna som bott här i 25 år kunde ta och lära sig svenska istället?

”Men det ska inte bli som i Sverige under den period som mycket väl kan kallas de galna åren”

Finlands förre försvarsminister, Elisabeth Rehn, om den finska invandringen, där Sverige anges som ett ”galet” exempel. (SVT 20-01-94)

”Vi måste först se till att den befolkning vi har lever acceptabelt”

Finlands f.d. president Martii Ahtisaari. – ”Usch vad osolidariskt och rasistiskt det finska, norska och danska folket är”, grymtar Sveriges vänsterelit besvärat och tröstar sig med lite champagne.

”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka”

Leif Blomberg gör ett ”korrekt” uttalande i SVT:s Mosaik. Man skulle därmed också kunna säga att invandrarna måste anpassa sig till detta land, för Sverige lär heller aldrig bli som deras fosternation. Det sa inte Blomberg – då skulle han inte vara välkommen i programmet.

”Ni (svenskar) kommer att få uppleva en terror som kommer att förfära er och ni kommer att få bevittna mer än död”

Poppsångaren Michael Alonzo berättar för svenskarna om hur han och övriga personer som Sverige visat gästfrihet emot kommer att tacka dem för detta i framtiden.

”Det mångkulturella är inte bara oundvikligt också i Sverige, det är framtidens berikande salt”

Pierre Schori, (Dagens politik 31-01-96)

”Förövarna talade svenska med brytning”

Hasse Aro, Efterlyst. (Varenda f-bannat avsnitt sedan sändningsstarten.)

”Vi våldtar deras [svenskarnas] barn. Javisst, varsågod, dom tycker om det faktiskt”

Michael Alonzo ger ännu ett exempel på hur han anser att man bäst visar uppskattning mot ett land som låter honom ta del av dess välfärd och tillgångar.

”Vi svenskar kan knappast hävda en exklusiv rätt till ett av Europas mest glesbefolkade områden”

Christer Hallerby: Folkpartist

”I vår kamp om makten får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst”

Vladimir Lenin: massmördare

”Vi måste ha en öppen debatt i dom här frågorna, därför ska dom i föreningen ‘Folkviljan och massinvandringen’ inte vara med”

Gunnar Hökmark (M) vill ha en öppen debatt. Dock bara mellan dem som tycker likadant.

”Gärna debatt, men inga andra åsikter än de stadfästa”

Nils Petter Sundgren: Ännu ett geni ger ordet yttrandefrihet en ny betydelse.

”Folk får säga och tycka vad de vill givetvis! Men dom får också ta konsekvenserna av sina åsikter”

Andreas Rosenlund, tidigare redaktör för den ”demokratiska” tidskriften Expo, berättar i radioprogrammet studio ett om hur en god demokrati fungerar. Fråga: gäller inte detta för alla diktaturländer, att man får tycka vad man vill, om man bara är beredd att ta ”konsekvenserna”?

”I Malmö får, med politikernas goda minne, invandrare under en period om 30 dagar besöka sina hemländer utan att förlora socialbidraget (…) En resebyrå i rosengård som arrangerar ‘etniska’ resor har i flera år haft rush juni-augusti. Jag förutsätter att reglerna även gäller för etniska svenska socialbidragstagare”

Frågan ställdes i ett anförande av Sten Andersson, riksdagsledamot (M). Och, nej; samma regler gäller inte för etniska svenska socialbidragstagare.

”Vi ger pengar som vi inte har till folk vi inte känner för att imponera på andra folk som inte tycker om oss”

Frank Chelf

”Inget annat land än Sverige har utsatt sig självt för en sådan massinvandring, för så oerhört många skilda kulturer och haft en sådan naiv tro på att detta skulle vara problemfritt. Och inte vågar politikerna ta i problemen heller, utan envisas med att låtsas som om det mesta är bra och allt skulle lösa sig om inte vissa svenskar vore främlingsfientliga”

Ingrid Carlqvist, (Kvällsposten 26-12-98)

”Den stora uppgiften idag är att synliggöra den vardagliga rasismen och diskrimineringen”

Mona Sahlin: Expo Nr: 4 –97

”Nej, det har jag tyvärr inte gjort”

Invandrarkvinna som medverkade i debattprogrammet Svart eller vitt svarar på frågan om hon någon gång upplevt den så flitigt omtalade ”vardagsrasismen”. Det hade hon ”tyvärr” inte gjort, men sedan lyckades hon erinra sig hur en svensk person en gång hade klagat på henne i bankomatkön eftersom hon tog för lång tid på sig. – Ja, vilka gängvåldtäkter och personrån kan väl mäta sig med sådana rasistiska kränkningar?

”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande”

Adoptivbarnet Tobias Hübinette reflekterar kring rasernas olika värde… Är det möjligen detta Mona Sahlin menade när hon beklagade sig över ”vardagsrasismen” i sin krönika i Expo? Nej, det kan det inte vara, för det är just Hübinette som varit förste redaktionschef på tidningen. Adoptivbarnet är numer anställd av TV4. (Creol nr: 1 -96)

”Det här är vårat land. Svenskarna, dom, jag menar, det är klart att dom får bo här också… bara dom inte försöker beblanda sig för mycket med oss”

Michael Alonzo igen… Glömde vi nämna att ”flyktingen” också är före detta ordförande i organisationen Ungdom mot rasism där han på skattebetalarnas bekostnad rest runt i landet och lärt svenskarna att inte vara så ”främlingsfientliga”.

”Jag tror att om man pekar ut nationalitet väldigt slarvigt så påverkar man kanske befolkningen i en felaktig riktning”

Eva Landahl, Chefredaktör för SVT:s Rapport, till Danske tv2… – Vem bestämmer vad som är ”felaktig riktning”, undrade reportern. Det var inte första gången som en utländsk betraktare förundrade sig över den svenska mediavänsterns oblyga mörkläggning av verkligheten.

”Han är svensk, svartsjuk och stupfull. Så ser den genomsnittlige kvinnomördaren ut”

Expressen pekar INTE ut nationaliteten ”slarvigt”. I det här fallet påverkar den ju befolkningen i RÄTT riktning. Expressen glömde förstås att ange sin definition av ”svensk” samt att i den saftiga rubriken berätta att människor födda utomlands begick 32 % av alla kvinnomord trots att de endast utgör drygt 10 % av befolkningen. (15-09-99)

”Polisen i Stockholm ber om ursäkt för den rapport som påstod att nästan hälften att alla gambier i huvudstaden är aktivt inblandade i heroinhandel (…) Eftersom så många tagit illa vid sig av rapporten och uppfattat den som rasistisk kan inte myndigheten ställa sig bakom den”

”Rapporten uppfyller inte kraven när det gäller bestämmelserna i lagen mot etnisk diskriminering”

Metro (27-11-00). Att rapporten är sann har naturligtvis inget med saken att göra… Det är onekligen ganska jobbigt när verkligheten blivit olaglig. Ska vi föresten åtala jordklotet för att det envisas med att vara runt och inte platt såsom kyrkans präster predikat?

”Man vaktar ju sin tunga, det gör man ju. Skulle jag slinta med tungan så skulle jag hamna i en rapport”

Brå-arbetaren Jan Ahlberg berättar för journalisten Åsa Andrée om varför Brottsförebyggande rådet inte talar klarspråk om orsaken och förekomsten av gruppvåldtäkter. (Salt nr: 6 -00)

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel”

FN:s deklaration nr: 19 om de mänskliga rättigheterna.

”… främlingsfientlighet ska kriminaliseras och jagas!”

Invandrarministern Pierre Schori håller inte riktigt med FN. (Riksdagen den 21:a maj -97)


En sann historia om en muslimsk flykting från IranJag kommer inom en snar framtid berätta om min personliga upplevelse i nära relation till en politisk flykting.
Genom att berätta vad jag har gått igenom, hoppas jag varna och förbereda andra på vad som kan hända ifall man tar ovissa chanser med sitt eget liv.
Att släppa in en flykting i sitt hem, är lika farligt som att släppa in vilken främling som helst - man vet oftast inte vem man har att göra med innan det är försent.

Lagarna tillgodoser inte medborgarna med säkerhet eller skydd mot vad en man kan göra mot en kvinna.
Min berättelse kommer att berättas ur mitt perspektiv.
Jag vill redan nu säga att jag inte önskar kommentarer såsom "men det betyder inte att alla är sådana" eller något liknande.

Jag kommer däremot inte radera dessa kommentarer, eftersom jag tror på yttrandefriheten.
Ta dock hänsyn till faktumet att jag har skrivit min önskan och försök så gott det går att respektera den.


Koranen Kapitel 3-4

Epic Quran-moments

"i äldre tid, till vägledning för människorna och det är Han som har uppenbarat den måttstock med vars hjälp rätt kan mätas och skiljas från orätt. Ett strängt straff väntar dem som förnekar [sanningen i] Guds budskap - ja, Gud är allsmäktig och hämnden är Hans." - Surat Ali-`Imran, 3:4

"DE SOM framhärdar i att förneka sanningen - ingenting av vad de äger på jorden och inte heller deras söner skall kunna skydda dem mot Gud. De skall bli bränsle för Elden." - Surat Ali-`Imran, 3:10

"Abraham var [till sin tro] varken jude eller kristen - han sökte och fann den rena, ursprungliga tron och underkastade sig Guds vilja; och han vägrade att ge avgudarna sin dyrkan. " - Surat Al-`Imran, 3:67
(nej då, han levde bara några 1000 år innan Koranen ens skrevs och därifrån har ni dragit antagandet att han var muslim, när islam inte en fanns. Sweet!) 

"Nej, det förhåller sig tvärtom! [Gud känner] dem som är trogna förbundet med Honom och fruktar Honom; Gud älskar de gudfruktiga." - Ali Surat-`Imran, 3:76

"Troende! Säg inte som förnekarna av sanningen säger om sina bröder som [dött] under resa i fjärran land eller [fallit] i strid: "Om de hade blivit kvar hos oss, skulle de inte ha dött eller dödats." - Gud [låter dem tänka dessa tankar], så att deras hjärtan skulle känna ökad sorg och grämelse, eftersom det är Gud som skänker liv och skänker död. Gud ser vad ni gör." - Ali Surat-`Imran, 3.156

"Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er
till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla
lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet." Surat An-Nisa', 4:3

"GUD föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika med två döttrars lott; om döttrarna
är fler än två, är deras lott två tredjedelar av kvarlåtenskapen, och om endast en dotter finns, skall hon ärva hälften.
[Den dödes] föräldrar skall ärva en sjättedel var av kvarlåtenskapen om han efterlämnat barn; men
om han inte efterlämnar barn och föräldrarna är enda arvtagare, är moderns lott en tredjedel. Har han efterlämnat bröder,
är moderns lott en sjättedel efter [avdrag för] legat och skulder. Ni vet inte vem som är er närmast, era föräldrar eller barn, genom det som de har gjort för er - Gud har nu gett Sina föreskrifter; Gud är allvetande, vis." Surat An-Nisa', 4:11

"OM NÅGON av era kvinnor begår en grovt  oanständig handling (unlawful sexual intercourse), tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar [att de har sett den], stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg." Surat An-Nisa', 4:15

"Ni får inte ta till hustru er moder, er dotter, er syster, er faster eller er moster, er brorsdotter eller er systerdotter, den
kvinna som har ammat er eller er disyster, er svärmoder eller er styvdotter - dotter till er hustru, med vilken ni har fullbordat äktenskapet och som ni har i er vård; men om ni inte har fullbordat äktenskapet begår ni ingen synd [genom att ta styvdottern
till hustru]. Inte heller [får ni ta till hustru den som varit] er köttslige sons hustru eller samtidigt ha två systrar [som hustrur]; dock, det som har skett, har skett. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. " Surat An-Nisa', 4:23
(det här säger i princip att du inte ska göra det, men att om du ångrar dig så får du syndernas förlåtelse). 


"[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter." Surat An-Nisa', 4:24

"Gud vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag." Surat An-Nisa', 4:28

"MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen." Surat An-Nisa', 4:34

"Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer." Surat An-Nisa' 4:43

"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud." Surat An-Nisa' 4:82

"De skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni blir jämställda. Tag dem inte till
bundsförvanter förrän de överger ondskans rike för att tjäna Gud; och om de återgår [till sin tidigare hållning],
grip dem och döda dem, var ni än finner dem. Tag inte någon av dem till bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem."
Surat An-Nisa' 4:89

"Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot [Vårt] Sändebud och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet - vilket jämmerligt mål!
Surat An-Nisa' 4:115


Yours truly...Sitter just nu med en lermask som ska tvättas av.
Idag läser jag (snarare torterar mig själv med) kapitel 3 i Koranen och upplyser er om das "highlights" som jag gjorde i förra inlägget.
Var glada för att ni själva inte läser den, den är sannerligen inte full av nånting annat än rädsla och skräp.

Pussar, yours truly ;)


Kenyayblogg presenterar Sverigeguide för illegalaEn artikel jag tyckte var intressant..

ILLEGALA

Några belysande citat:

”10. If you get a job using whatever trick, join the Syndicalist Union which fights for the rights of undocumented workers in Sweden.”

Med andra ord, syndikalisterna slåss för att utländska svartjobbare ska konkurrera ut svenska arbetare.

 ”13. If you must seek asylum in Sweden, understand that Kenyan asylum seekers are not being allowed to stay (unless you are Raila Odinga) and that by seeking asylum, you are just buying time.”


Läs:
De vet mycket väl att de inte har rätt att stanna i Sverige och försöker medvetet kringgå det. Det här skrivs alltså helt öppet utan att det sägs ett knyst om det i diskussionerna om stackars ”papperslösa” i offentligheten.

If you must seek asylum, don’t say you are gay because your ass will be examined by a doctor and if it is not wide enough, you will be in trouble. ”

Och rent ljug

3. There is a strong motivation for Swedish police to deport Kenyans because with such deportations, they get a two week paid holiday to watch wild animals in the Kenyan jungle. The police are lining up to get fresh deportees so you are always on the wanted list.
Nyligen stötte en läsare på bloggen Kenyastockholm.com vilken behandlar ämnen som rör kenyaner i Stockholm på olika vis. På en av sidorna redogör bloggen för en manual, eller överlevnads-gudie, ämnad för alla illegala kenyaner i Sverige hur de ska uppträda eller agera. I artikeln och kommentarerna så sägs det i princip rakt ut att bloggen är till för kenyaner som söker sig till ”greener pastures” och inte har legala möjligheter att faktiskt få verka i Sverige.


Göteborgs nya moské finansierad av Saudiarabien

Inget märkvärdigt, tänker ni?
Här kommer lite information om hur det är att leva i Saudiarabien!Statsskick och politik

Enligt den första skrivna saudiarabiska
grundlagen, som publicerades i början av mars 1992, är Saudiarabien en monarki med sunnimuslimsk konstitution, som skall försvara de mänskliga rättigheterna som de tolkas av sharia (artiklar 1 och 28).

Dödsstraff

Minst 1.839 personer har avrättats i Saudiarabien sedan 1980 fram till maj 2008. Antalet avrättade minskade gradvis från år 2000 (123 st.) till år 2006 (39 st.). Enligt Amnesty International avrättades 27 personer år 2010.[5] Avrättningen sker vanligtvis genom halshuggning med ett rent svärdhugg, ofta offentligt.[källa behövs] Mord, otrohet och apostasi är belagt med dödsstraff. Men även rån, drogrelaterade brott och terrorism kan leda till dödsstraff. Likaså brottet ”corruption on earth” som inte har någon klar definition. [källa behövs] I de flesta fall där dödsstraff utfärdats de senaste 18 åren har brottet inte haft en dödlig utgång. Fall då minderåriga blir avrättade förekommer. 2007 blev 16-årige halshuggen för ett brott han begick då han var 13 år.

Utövning av andra religioner än sunniislam är förbjudna; även shiamuslimer diskrimineras. Den religiösa polisen, Mutaween, ser till att medborgarna följer islams lagar. Kristna och andra religiösa böcker är förbjudna. De flesta kristna i Saudiarabien är utländska gästarbetare. Att konvertera från islam är ett brott som kan straffas med döden. Efter ett möte med påven så har beslut tagits att en katolsk kyrka ska byggas.

Kvinnors rättigheter

Detta avsnitt är baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia. en:Women's_rights_in_Saudi_Arabia.

Lagar och traditioner i Saudiarabien samverkar till en omfattande könssegregering; kvinnor och män hålls åtskilda utanför hemmet och kvinnor vistas endast undantagsvis i det offentliga rummet. Kvinnornas rörelsefrihet är kraftigt inskränkt då de endast får resa i sällskap med en manlig släkting och det har varit förbjudet för kvinnor att köra bil. 2008 beslöts emellertid att kvinnor, efter prövning, ska få rätt att köra bil [7]. Detta system har liknats vid det system som tillämpades i Sydafrika under apartheid-perioden.[8][9][10]

Kvinnors rättigheter att arbeta, äga och förvalta egendom och att rösta i allmänna val i Saudiarabien är kraftigt inskränkt. Restauranger, även restauranger ägda av västerländska bolag, har två ingångar och åtskilda ytor för ungkarlar och familjer där det förekommer att familjearean är enklare än ungkarlarnas.[8] Enligt tradition så har kvinnor en roll i samhället som mödrar och att sköta hushåll, men så behövs kvinnor i flera yrken så som många vårdyrken då en kvinna inte får vårdas av en manlig läkare och vice versa, förutom i yttersta nödfall.

Kvinnors klädsel är reglerad i lag. Icke-muslimska kvinnor ska bära "anständiga kläder", vilket i princip innebär hijab. Något som det inte finns säkra källor på dock. Muslimska kvinnor ska bära abaya, hijab och niqab. Den religiösa polisen, mutawa, ser till att lagen efterlevs. 2002 hindrade mutawa otillräckligt påklädda skolflickor från att ta sig ut ur en brinnande skolbyggnad, vilket ledde till att 15 elever innebrändes.


Så, man kan ju undra.
Vad har Saudiarabian för planer för Göteborg?


Anders Breivik
Holy shit, vilken psykopat!
Jag skulle nog lägga honom i två kategorier "den tyranniska/principlöse psykopaten".
Här har ni en beskrivning av båda typerna;

"Den pinciplöse psykopaten har en starkt narcissistisk personlighet. Han visar en arrogant utstrålning av uppsvälld självkänsla och utnyttjar gärna andra människors vänlighet och hjälpsamhet utan att ge något tillbaka. Han är samvetslös, skrupelfri och bedräglig i sina relationer med andra men ser till att hålla sig precis innanför lagens gränser. Hans agerande styrs av en enda princip: Utnyttja andra för egen vinning. En annan målsättning som han ställt upp för sig själv är att vara smartare än andra människor: Lura andra innan de lurar dig.
Han är en opportunist som njuter av att bedra sina medmänniskor i svindlande affärer. Några skuldkänslor drabbar honom inte; fullständigt likgiltig för vad andra tycker och tänker känner han bara förakt för sina offer som var så lättlurade.
Hans vänskapliga kontakter varar endast så länge han har något att vinna, sedan försvinner han ut i kulisserna. --- karaktäriseras av stor charm och han spelar oskyldig på ett mycket övertygande sätt om han anklagas för att ha handlat bedrägligt."

"Den tyranniske psykopaten har sadistiska drag och är tillsammans med den elake psykopaten bland de mest skrämmande av psykopaterna. Båda attackerar andra människor på olika grymma sätt, men till skillnad från den elake psykopaten verkar tyrannen stimuleras av motstånd eller svaghet hos motparten, sådant ökar styrkan i hans attack snarare än stoppar den. --- Den här psykopaten verkar få en särskild tillfredsställelse av att tvinga sina fiender till underkastelse. Mer än någon annan av psykopaterna njuter den obarmhärtige tyrannen av att se sina offer lida. --- Det som driver tyrannen är hans fruktan för att andra ska lägga märke till hans osäkerhet och svaga självkänsla. För att få känna sig överlägsen försöker han krossa andra med sin fysiska kraft och brutala hämndgirighet.

Nu kanske ni förstår er på honom lite bättre.


Helge Luras på det norska utrikespolitiska institutet säger i en intervju med Russia Today att det mångkulturella samhället, med ett etablissemang som vägrar konsultera folket om vad de tycker om det hela och stigmatiserar oliktänkande, har lett till terrordådet som skakade Norge på fredagen.If your religion kept it's big mouth shut, so would I!


Debatt mellan en muslim och en ex-muslim


En liten påminnelse!


Glöm inte att rösta smått!
Det vill säga, om det är så att du vill ha kvar rättigheterna som du är född och uppvuxen med!

Det jag skriver om i bloggen kan sällan läsas i vanliga dagstidningar/kvällstidningar!
Jag gör efterforskningar innan jag skriver sammanfattade inlägg om Islam, eller kopierar rent av när jag tycker att jag inte kan formulera mig på ett bättre sätt än källan har gjort.

Glöm inte bort Sverige!

Bevara våra rättigheter!Lite statistik för mina kära läsare, allah uahkdfasjkfo!

Tino Sanandaji, civilekonom och doktorand i offentlig politik och ekonomi vid University of Chicago och numera ett känt namn på PI efter seminariet på ämnet mångkultur hos Axess nyligen, har en blogg där ett inlägg från februari i år förtjänar att uppmärksammas lite extra. Sanandaji visar en gång för alla vilka det är som ligger bakom dem dödliga terrorismen i Europa och allt prat om att ”det ska läsas på” kan således läggas åt sidan. Tidigare har han även konstaterat att det i dag finns tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens negativa påverkan på den svenska ekonomin.

Detta är en sammanfattning av inlägget Islamists caused overwhelming majority of terrorist deaths in Europe during last decade som hittas i sin helhet här.

Ser man till alla människor som dödats i terrorattacker i Europa och Nordamerika de senaste 10 åren, så utfördes attackerna till 97% av muslimska terrorister, eller 4703 dödade av totalt 4873. Merparten i 11 september ensamt. Men även om vi utesluter 11 september-attackerna, utgör andelen av dödsfall på grund av muslimsk terror 91%.


Källa:
http://politisktinkorrekt.info/2011/07/13/islamister-bakom-en-majoritet-av-dodlig-terrorism-i-europa/


Halal-tv döljer vår verklighetSVT låter tre företrädare för politisk islam göra sin religiösa plikt genom att leda programmet "Halal-tv", skriver Sara Mohammad, ordförande för riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Här talar hon med två kvinnor som lever under dödshot: Rahna och Layla. "Efter allt jag har upplevt så tycker jag att kvinnorna i "Halal-tv" borde tala om hur sanningen verkligen ligger till", säger Layla. 

I kväll sänds andra avsnittet av programserien "Halal-tv" som kommer att handla om jämställdhet där Sharin, Kadija och Dalia ger islams syn på Sverige och feminismen. Jag har sett avsnittet på SVT:s presskonferens.
Enligt de tre har feminismen gått för långt och borde ha ett mer kvinnligt och manligt tema i den feministiska kampen. Både de tre islamisterna och kd:s representant är överens om att kvinnorna ska göra det kvinnliga och skickas tillbaka till köket och laga mat och ta hand om barnen och männen göra det som är manligt.
Men det som är mest anmärkningsvärt är att "Halal-tv":s programledare säger att kvinnor och män är lika värda inom islam!
Därför undrar jag: Vad är värdet i att som till exempel kvinnor som beskylls för otrohet stenas till döds, vilket sker dagligen i Iran, Nigeria, Somalia?
När det bara är kvinnor som måste bära slöja inte män?
När det bara är män som har rätt till skilsmässa; kvinnor kan bara begära det under speciella omständigheter?
När männen är kvinnornas överhuvud enligt koranen, det står klart och tydligt att män har företräde enligt guds vilja?
När två döttrar tillsammans ärver lika mycket som en son?
När män har rätt att ta sig flera hustrur, som det 28 oktober beslutades av den regionala kurdiska regeringen?
När två kvinnor som vittnar räknas som en man i en sharia-domstol?
I så fall har värdet av jämlikhet och mänskliga rättigheter devalverats.
Vi ska inte glömma att även kvinnor kan vara matade med tesked av koranens ord och växa upp till att bli kvinnokränkare.
Det är ett misstag av SVT att låta tre företrädare för politisk islam göra sin religiösa plikt gentemot gud genom att leda programmet "Halal-tv". De här tre kvinnorna är inte vilka muslimska kvinnor som helst. De har samma åsikter som talibaner i Afghanistan.
De har tagit klar och tydlig ställning mot grundläggande mänskliga rättigheter, med Shirin Awads uttalande för stening enligt sharihalagar. Två av dem vägrar skaka hand på grund av guds påbud som de anser står över samhälleliga lagar.
Samtidigt kräver de respekt. Respekt för vad? Om vi accepterar denna "respekt" då kan vi förvänta oss respekt för stening, handhuggning enlig islamistiska sharihalagar i framtiden även i Sverige.

Både kvinnor och män
kan ha förfärliga åsikter om jämställdhet och sexualitet. Majoriteten av de förtryckta är kvinnor, men det betyder inte att alla kvinnor är änglar och alla män är kvinnoförtryckare.
Enligt polisen Kickis Åhre Elgamo, expert på hedersvåld, är 35 procent kvinnor direkt inblandade i hedersvåldet av de fall som har polisanmälts!

Rahna Karimzadeh
är en asylsökande kvinnorättsaktivist som under många år kämpat mot sharihalagar i Iran och har deltagit i demonstrationer mot kvinnostening enligt islam. Nu riskerar hon att själv dömas till stening om hon utvisas till Iran, som straff för att hon har bestämt sig för att lämna sin man som misshandlat och kränkt henne dagligen och som nu bor i Iran.
- Han har aldrig accepterat skilsmässan och sagt att först den dagen jag begravs räknas vi som skilda.
Rahna har gift om sig i Sverige med en man som hon älskar. Om hon återvänder till Iran döms hon till stening för att hennes nya äktenskap enligt sharialagarna räknas som utomäktenskaplig relation då hon inte har skilt sig på det religiösa sättet.
- Jag skulle heller aldrig få se mina barn säger hon. Barnen tillhör pappan enligt islam.
Hon berättar att ren könsapartheid råder inom islam och hon har blivit diskriminerad och kränkt som kvinna under islamiska sharihalagar i Iran under hela sin uppväxt.

En annan kvinna
som också levt under hedersförtryck är Layla, en ung kvinna med bakgrund i Mellanöstern men som är uppväxt i Sverige.
- Det var strax innan vår hemresa som familjen och släkten började tala om en tidpunkt då jag och min kusin skulle förlova oss. Efter att vi kom till Sverige så vågade jag säga min egen åsikt och sa att jag är emot giftermålet.
Nu har hon gått under jorden.
- Jag har massor av hotbilder inom min familj och släkt för att jag var emot giftermålet och jag orkade inte med det förtryck som påverkat hela mitt liv.
- Men får de veta var jag är kan de med våld och tvång flytta tillbaka mig till den stad där min familj bor i för att kontrollera mig. Eller flytta mig till hemlandet utan någon chans till återvändo för att gifta bort mig.
Hon växte upp med hedersförtryck:
- Min systers man och min bror hotade att de skulle hälla syra på mig och de begränsade min skolgång genom att vid vissa dagar inte tillåta mig att gå till skolan. De valde ut andra kläder än vad jag själv ville ha på mig.
Layla har följt rapporteringen om "Halal-tv".
- Efter allt som jag har upplevt så tycker jag att kvinnorna i Halal-tv borde tala om hur sanningen verkligen ligger till.

Sara Mohammad
Sara Mohammad är ordförande för riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Hon har själv utsatts för hedersvåld.


Sitter och läser Koranen... Kapitel 1-2

http://quran.com/2
För er som vill läsa eller ifrågasätta sidan!

Ovärderliga utsagor av Gud so far;"Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar" - Surat Al-Baqarah, 2:223

"Den som [vill skiljas från sin hustru och] går en ed att han inte skall komma nära henne, skall iaktta fyra månaders väntetid. Om han [bryter eden och] går tillbaka [till hustrun], är Gud förlåtande, barmhärtig.
Men vidhåller han beslutet att skiljas [bör han tänka på att] Gud hör allt, vet allt.
I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre månadsblödningar [innan hon får ingå nytt äktenskap] och det är inte tillåtet för henne - om hon tror på Gud och den Yttersta dagen - att dölja vad Gud har skapat i hennes sköte. Mannen har full rätt att låta [skilsmässan återgå och] hustrun återvända, om han önskar förlikning. Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes. Gud är allsmäktig, vis." - Surat Al-Baqarah, 2:226-2:228

"Eller [- ett annat exempel på dem som förnekar Guds Allmakt -] om mannen som färdades förbi en stad som hade jämnats med marken och utropade: "Hur skulle Gud kunna ge liv åt denna [döda stad]?" Och Gud lät honom dö och förbli död i hundra år. Därefter väckte Han honom till liv och frågade: "Hur länge har du varit borta?" Han svarade: "Jag har varit borta en dag eller en del av en dag." [Gud] sade: "Nej, du har varit borta i hundra år. Men se på din mat och din dryck, som inte har fördärvats, och se på din åsna - Vi har velat göra dig till ett tecken för människorna - och se [nu] hur Vi ger liv åt de döda benen och sedan klär dem med kött." Och när allt detta stod klart för honom, sade han: "[Nu] vet jag att Gud har allt i Sin makt." - Surat Al-Baqarah, 2:259

"Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen" - Surat Al-Baqarah, 2:282

"Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last. Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!" - Surat Al-Baqarah, 2:286


Jag blir förbannad över att läsa Koranen.
Jag har nu läst de första två kapitel i Koranen.
Det första är kort och mer inledande, kapitel 2 tog mig dryga 2 timmar att läsa.
Koranen består av 114 kapitel.

Det kommer att ta ett tag, men jag ska läsa hela Koranen.

Peace!


Ett tips!

För er som inte är så insatta i Sharia-lagarna och Koranen så hittade jag precis en video!

 

Videon berättar ingående om islams mest chockerande sanningar!Gå helst till youtube, där finns även länkar till ALLT som står i videon!

LITA ALDRIG PÅ VAD EN MUSLIM SÄGER TILL DIG OM ISLAM!
EN MUSLIM HAR RÄTT/BLIR UPPMUNTRAD ENLIGT/AV KORANEN ATT LJUGA FÖR ICKE-MUSLIMER!


Fler domar från "the Religion of Peace"Som ni ser i video 4, Iranian teenager execution.. så är männen straffmyndiga från och med 15 års ålder, Flickor är dock straffmyndiga från och med 9 års ålder. Det är alltså lagligt att stena en 9-åring, enligt sharia law, om hon skulle bli våldtagen.

Vilken bra religion!

Prisa Allah.
Och ja, jag må vara en otrogen i era ögon, muslimer. Men ingenting jag skriver här är osanning.


Bloglovin'

Nu har jag lagt till min blogg på blogglovin.com

Följ min blogg med Bloglovin

Ett axplock ur sharialagarna

En samling lagar ur sharia
Konkreta exempel på några av sharias lagar och påbud listas nedan. Var och en av dessa regler har ett flertal textpassager i koran och/eller hadith som de sanktioneras av, precis som exemplet ovan för avfällingar. Av utrymmesskäl utelämnas dock alla dessa motiveringar här.

 • Att följa icke-islamiska länders lag är tillåtet bara så länge det ej bryter mot sharia.
 • Att kritisera eller häda mot gud, Muhammed eller islam straffas med döden.
 • Att bli muslim är fritt för vem som helst, vilket uppnås genom att uttala den islamiska trosbekännelsen (tawheed) tre gånger.
 • Att lämna islam innebär att man blir en avfälling (murtad) och straffas med döden.
 • Innovation av islam (bidah) eller att vara hycklare (munafiq) och låtsas vara muslim utan att praktisera är förbjudet och innebär att man är i riskzonen för takfir, ett anklagande att man lämnat islam.
 • Om en muslim via takfir anklagar en annan för att ha lämnat islam, så säger sharia att en av dem sannerligen gjort det.
 • Alla muslimer är tvingade att delta i jihad.
 • Ett enat islamiskt rike under en ledare (kalif) ska sända inbjudan till islam (dawah) till icke islamiska länder. Om länderna inte konverterar till islam eller underkastar sig som dhimmis ska krig påbörjas mot länderna.
 • Den som stupar i jihad för islam blir martyr (shahid) med en speciell plats i paradiset (jannah).
 • Att ta slavar i krig och att ha slavar är tillåtet.
 • Kvinnor, barn och icke stridande ska inte dödas utan konverteras, dhimmifieras eller förslavas som krigsbyte.
 • En femtedel av erövrade folks rikedomar ska tas i krigsbyte.
 • Styrelseskick och lagar skapade av människor samt de som dömer i guds ställe är förbjudna.
 • Muslimer ska inte ta otrogna som nära vänner, annat än om syftet är att sprida islam.
 • Muslimer ska undvika att "skada med munnen", alltså kritisera, andra muslimer.
 • Att ta sida med icke-muslimer mot muslimer är förbjudet.
 • Muslimer ska inte debattera islam med otrogna.
 • Bilder på levande väsen är förbjudet. Skapare av bilder ska hånas av gud på domedagen där de ska uppmanas försöka blåsa liv i vad de skapat och änglar sägs heller inte besöka sådana hus.
 • Hundar och katter är inte lämpliga som husdjur.
 • Muslimer som tar sitt eget liv kommer till helvetet.
 • Homosexuella handlingar straffas med döden.
 • Orättfärdigt mord eller dråp straffas med döden om inte offrets anhöriga accepterar blodspengar.
 • Kvinnor är värda hälften så mycket som män vid bestämmande av blodspengar.
 • En kvinnas vittnesmål inför domstol är hälften så värdefullt som en mans.
 • Stöld bestraffas från fängelse upp till amputation av hand eller fot beroende på i vilken behovssituation tjuven var och stulet föremål.


 • Falska anklagelser som inte innefattar takfir eller exempelvis hädande ger piskrapp, antal beroende på allvar.

Sex före äktenskap straffas med 100 piskrapp.Otrohet i ett äktenskap straffas med döden, stening.

 • Ogifta män, kvinnor och äldre barn ska hållas åtskilda. Olika tolkningar finns som i lindrig form bara gäller vid fysisk aktivitet eller tvåsamhet till hårdare tolkning som gör gällande att kvinnor och män inte ens ska prata med varandra utan förmyndares eller föräldras tillstånd samt närvaro.
 • Män ska täcka sig från navel ned till knän och bära långärmat bland folk. De bör också låta skägget växa och trimma mustaschen för att skilja sig från otrogna.
 • Kvinnor ska uppföra sig kyskt, slå ned blicken och vara lydiga. De ska täcka sina kroppar för andra än släktingar och inte dra uppmärksamhet till sig.
 • En man får gifta sig med upp till 4 kvinnor om han kan försörja dem.
 • En kvinna är ok att gifta bort från 6 års ålder.
 • En kvinna får inte gifta sig med flera män.
 • En okysk person får inte gifta sig med annat än okyska personer.
 • En muslimsk man får gifta sig med icke muslimska kvinnor.
 • En muslimsk kvinna får inte gifta sig med icke muslimska män.
 • En kvinna behöver godkännande från sin förmyndare för att få gifta sig.
 • En brudgum ska ge en lämplig bröllopsgåva/hemgift till sin brud.
 • En kvinna som vill skilja sig behöver ett godkännande från sin man. Undantaget kan hon skilja sig ändå om hon kan bevisa att han behandlar henne felaktigt, inte kan försörja henne eller att han är impotent. Hon måste då betala tillbaka hemgifte om mannen kräver det.
 • En man som vill skilja sig kan göra det när som helst. Han skiljer sig genom att säga "jag vill skilja mig" tre gånger högt (trippel talaq).
 • En skild kvinna måste vänta tre månader innan hon kan gifta om sig utifall att hon blivit gravid, under vilken tid hon fortfarande ska försörjas av sin ex-man.
 • En kvinna ärver alltid hälften så mycket som en man.
 • Omskärelse av män/pojkar är obligatoriskt.
 • Omskärelse av kvinnor/flickor (ej faraonisk) är rekommenderat eftersom det anses hjälpa dem vara kyska.
 • Musik är förbjudet, specifikt musik av sexuell eller syndig natur.
 • Alkohol är förbjudet, specifikt i berusande mängd vilket leder bort från islamiskt beteende.
 • Förbjudet att äta är gris, blod, självdöda eller redan dödade djur samt allt kött som inte slaktats islamiskt.
 • Islamisk slakt (dhabiha) gör kött tillåtet (halal). Slakten måste utföras av en muslim, med ett friskt djur och djuret vänt mot Mecca. Ramsan "I guds namn, gud är större" (bismillah, allahu akhbar) eller motsvarande måste yttras, djuret ska vara obedövat och ett snitt ska göras över halspulsåder och luftstrupe. Djuret ska därefter förblöda i några minuter utan att hanteras.
 • Muslimer ska uppföra sig artigt, hövligt, sätta gud före sig själva och inte lockas av satan i frestelse och synd eller liknande.
 • Icke-muslimer tillåts leva i islamiskt styre under ett dhimmiskap, ett religiöst apartheid-system. En dhimmi (plural dimam) är en person under "beskydd" som skyddas av avtal. Tanken är att underlägsenhet, diskriminering samt historiskt även tvångskonverteringar och etniska rensningar ska säkra islams spridning. Tvångskonvertering, etnisk rensning och mord av dhimmis är egentligen inte sanktionerat, men har skett under flera olika islamiska härskare genom historien.
  • En dhimmi:
  • måste betala islamisk skatt (jizya)
  • får inte ha samhälleliga arbeten
  • får inte vittna i domstol mot muslimer
  • får inte missionera, predika sin religion eller sprida icke-islamisk litteratur, dödsstraff
  • får inte bära vapen
  • får inte ärva en muslim
  • får inte bygga eller reparera heliga byggnader
  • får inte bära eller klä sina byggnader med religiösa symboler eller exempelvis kyrkklockor
  • får inte hindra islams spridning
  • får inte undervisa om islam
  • får inte rida på hästar eller kameler utan bara på åsnor
  • En muslim som mördar en dhimmi klarar sig undan med böter, blodspengarIslam, sharia och samhället
Ett samhälle där religion enbart betraktas som en privat affär, helt avskiljd från officiell struktur, myndigheter, lag och styre, kallas sekulärt. Att anse att religion inte ska påverka samhället kallas sekularism, vars motsats är teokrati (gudsstyre). Teokrati baserad på islams lagar kallas islamism, och att vara islamist, är just att förespråka sådan teokrati av "politisk islam". Vanliga argument islamister använder är att det sekulära samhället ses som förfallet eller dekadent. Kvinnor ses som sexobjekt eller prostituerade som lämnat sin mans sida samtidigt som alkoholproblem, promiskuösitet och homosexuell pervertering förargar. Barbariska straff, amputeringar och steningar rättfärdigas med att de "avskräcker" och klassisk "mental utspegling" är populärt för att anklaga andra för korståg och religionskrig mot islam så fort jihad stöter på motstånd.

Mönstret för islamisering av ett samhälle är egentligen detsamma över hela världen, olika länders islamiska organisationer driver parallellt begynnande frågorna på skalan i form av familjelagstiftning, skolgång och barnuppfostran till i slutändan moralpolis och teokrati av varierande allvarsgrad. Att förstå sharia är att förstå drivkrafterna bakom islam och hur de driver praktiserande muslimer till att försöka islamisera olika delar av tillvaron under parollen "religionsfrihet", trots att:

Sharia är tveklöst sådan verksamhet som omintetgör andra rättigheter i deklarationen. Sharia är normgivande för alla muslimer som är tillräckligt praktiserande och absolut ingenting som begränsar sig till fåtalet terrorister som har problem med läsförståelsen. I princip varje gång islamiska organisationer presenterar krav, varje gång de protesterar, demonstrerar eller kritiserar småsaker högljutt men i regel aldrig riktat mot varandra, har sin förklaring i sharia. När muslimer vill ha "särlagstiftning", specialanpassade domstolar för familjerätt, lagar som skyddar religion från kritik eller avbildning av upplevt heliga figurer, så hittas i slutändan alltid anledningen till det i Muhammeds ord såsom koran och hadith.

Beklagligt men förståeligt är känsligheten i att kritisera islam. Politiska "poäng" plockas enklare genom att strida "för religionsfrihet", än mot komplicerat förtryck eller misogyni där exempelvis kvinnor hävdar sig "vilja" bära burqa. Det är för bekvämt att säga sig strida "för muslimer", kanske palestiniers mänskliga rättigheter, i en kamp som vanligen manifesteras genom stöd för de organisationer som i slutändan förtrycker och vill förtrycka muslimer mest av alla, de islamiska organisationerna med islamistisk agenda som Hamas, CAIR eller för den delen SMR.

Profeten Muhammed - en obarmhärtig krigsherre på sin tid

Efter att Muhammed flydde med sina anhängare år 622 till en stad som idag går under namnet 'Medina' blev Muhammeds uppenbarelser mer och mer omfattande och lagstiftande.
Till exempel började Allah helt plötsligt bli intresserad av straffsatser för stöld. Ett citat gällande straffet går att läsa i Koranen och låter följande:

”Mannen som stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott
få handen avhuggen; (denna föreskrift) är en sträng varning från Gud.
Gud är allsmäktig, vis.’’    Muhammed själv lär dock ha haft bägge händerna i behåll, trots det faktum att han stal egendom värd stora summor av de handelskaravaner muslimerna överföll. Men allas likhet inför lagen existerade inte. Vissa stod över lagen.
  

"Flytten till Medina leder till muslimsk närkontakt med de tre judiska stammarna som lever där (Banu Qaynuqa, Ba
nu Nadir och Banu Qurayzah). Under de första 18 månaderna i Medina låter Muhammed t.o.m. sina anhängare be i riktning mot Jerusalem, inte Mecka.    

Inledningsvis är Muhammed mycket mån om relationerna med sina judiska grannar och förklara t.o.m. att Medina skall vara ett samhälle med solidaritet och samarbete över religionsgränserna. Denna tolerans skall snart ersättas av intolerans, då de judiska stammarna vägrar acceptera Muhammed som profet och ansluta sig till hans nya lära.    

Ett tydligt tecken på vart de nya vindarna blåste är den nya uppenbarelse som instruerar muslimerna att vända sig mot Mecka i samband med bönen, istället för mot Jerusalem som tidigare.   
 

Nu yttras också den i västerlandet kanske mest citerade versen från Koranen 2:256 ”Det finns intet tvång i religionen”. Allahs och Muhammeds fortsatta yttranden skapar ett löjets skimmer över ovan nämnda vers. Till detta bör tilläggas att Muhammed säger att nyare uppenbarelser ersätter äldre om de behandlar liknande områden, vilket innebär att de våldsamma utfall som senare lämnar profetens läppar har företräde framför de tidiga mildare varianterna. Våldet mot oliktänkare tilltar också i takt med muslimernas expansion och senare hotar Muhammed t.o.m. varje muslim med dödsstraff om de vågar lämna hans lära. Så mycket för ”Intet tvång i religionen”." - http://sanningenommuhammed.wordpress.com


Det var även Muhammed som installerade stening av "otrogna" då han pratade med judarna om det.
Judarna som inte längre praktiserade stening försökte dölja faktumet att det står om det i Tohra, men Muhammed tog senare hjälp av en konverterad muslim som avslöjade sanningen.
Därefter såg Muhammed till att stening blev straffet för otrohet.

 "Profeten Muhammed är al-insan al-kamil (den perfekta människan). Då han beordrar stening av otrogna män och kvinnor, gäller detta som rättesnöre även i våra dagar.  Här syns också den tydligaste skillnaden mellan islams och kristendomens människosyn – där Jesus förklarar att den utan skuld kastar första stenen, beordrar Muhammed verkställandet av en vidrig avrättningsmetod." - http://sanningenommuhammed.wordpress.com 

Ett till exempel på Muhammed omänskliga natur är detta citat -

"En episod från detta slag handlar om hur vissa ledare från Quraysh efter slaget ber för sina liv. En av dessa ledare hette Úqba och han frågade Muhammed vem som skulle ta hand om hans barn om han dog, varpå Allahs profet svarade ”Helvetet” och lät avrätta ´Uqba."
www.islam.se beskriver Muhammed så här:

"Han var ald­rig hård. Han höjde ald­rig sin röst inför folk eller använda dåliga ord. Han gav inte till­baka ont med ont utan istäl­let för­lät han och ursäk­tade. Han höjde inte sin hand för att slå någon tjä­nare eller kvinna. Han blev inte arg om han behand­la­des illa och inte hel­ler häm­na­des han."

Vad tycker ni?

Jag tycker själv han verkar ha varit en primitiv, psykopatisk barbar.
Fast det klart, man kanske måste ha "tro" för att förstå att han egentligen inte alls var sån.
Förnekelse, åh förnekelse.

Muslimer hatar judar och homosexuella.
Ändå har judar inte gjort någonting för att förtjäna hatet.
Dessutom jobbar judar, de utbildar sig och skaffar riktiga jobb.
De tycker inte synd om sig själva, de får saker gjorda.

Jag kan inte säga samma sak om muslimer..


Lika för alla - burka åt kvinnor!Om det går så långt att samhället nån dag styrs av sharia-lagar, så kommer såna här plagg inte finnas att köpa.
Däremot kommer vi att få köpa såna här kläder:Fast det klart, dom är ju rätt fina ändå! :)

Eller vad tycker ni?


En man har större sexuell aptit
Enligt Koranen 4:3 ges män rätt att ha upp till 4 stycken fruar samtidigt. Kvinnor ges naturligtvis inte samma rätt i motsatt riktning.  Skälet till att en man kan gifta sig med mer än en kvinna ges av Ghazali, den store muslimske forskaren:             

Några män har ett så tvingande sexuellt begär att en enda kvinna inte är tillräckligt för att skydda dem från äktenskapsbrott. Sådana män gifter sig därför företrädelsevis med mer än en kvinna, och de kan ha upp till fyra fruar.”             

Profeten själv hade enormt höga tankar om sin egen sexuella aptit och förmåga:             

- Gabriel brought med a kettle from which I ate, and I was given the power of sexual intercourse equal to forty men. [8]             

Allah prioriterade alltså behoven hos de manliga muslimska nymfomanerna. 

Så nu förstår ni varför män får ha fler fruar och varför en kvinna i sin tur skulle bli dömd till 100 piskrapp eller i värsta fall att bli stenad till döds för äktenskapsbrott.
Det är nämligen så att kvinnor har inte samma rättigheter som män i ISLAM.
En man får ha upp till 4 fruar samtidigt och har rätt att gifta sig med någon bara för att ha sex med personen.

Tydligen har killar en väldig sexuell aptit, vilket är helt främmande för mig.
Själv älskar jag sex, liksom många många (om inte alla) kvinnor.

Så varför står det då i Koranen, att kvinnor inte ska ha samma rättigheter som män?
Svaret på den frågan är enkel; Eftersom Islam är en rasistiskt, blodtörstig och diskriminerande religion. Jag kan faktiskt inte formulera det bättre än så ens om jag hade försökt.Här på bilden ser ni en 14-årig flicka som blir piskad.
Varför kan man fråga sig?
Jo, för att hon blev våldtagen. Hon blev dömd till 101 piskrapp men var i sånt dåligt skick efter 70 piskrapp att hon fick läggas in på sjukhus.
En vecka senare dog hon, till följd av inre blödningar.
Allah prisa Sharia-lagarna?

Att säga att denna religion är något annat gör i mina ögon en person till att vara lika vidrig som religionen i sin helhet, men även till en lögnare.


Profeten Muhammed var en vidrig pedofil!Det går att läsa i Koranen att Aisha var 6 år när de förlovade sig, och 9 år när de "fullbordade" äktenskapet (alltså, hade sex för första gången).

Vill ni att jag ska bevisa det?
Här har ni bevisen, klart och tydligt:

1. Hadith Sahih Bukhari, betraktas i den muslimska världen som den näst viktigaste religiösa skriften efter Koranen. Att de förlovade sig när hon var sex år och fullbordade äktenskapet när hon var nio skrivs entydigt i vol. 7 #65 och vol. 7 #88. Där berättas också att hon var med honom i nio år till, fram till hans död.

I vol. 5 #234 citeras Aisha när hon berättar hur hon var sex år gammal vid förlovningen, hur de flyttade till Medina och hur hon därefter bodde i tre år i ett annat hushåll. Hon drabbades av någon sjukdom och tappade håret.

Hon beskriver hur förvirrad och andlös hon var när hon var nio år och hennes mamma förde henne till Muhammed och de ingick äktenskapet.

I vol. 8, 73, #151: "Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina flickvänner brukade leka tillsammans med mig. När Allah´s apostel kom in brukade de gömma sig, men Profeten brukade ropa på att komma och leka med mig." (Fateh-al-Bari sid 143, Vol.13, min översättning från engelska).

OBS! Att leka med dockor och liknande avbildningar var förbjudet, men det var tillåtet för Aisha då, eftersom hon var en lite flicka som inte uppnått puberteten.

3. Hadith Abu Dawud är den tredje mest respekterade inom islam, efter Koranen och Hadith Bukhari. I vol. 2 #2116 citeras Aisha när hon säger att Allahs apostel gifte sig med henne när hon var sju år gammal, (Sulaimann hävdar "eller sex år").

Hon säger där "Han hade samlag med mig när jag var nio år gammal".

4. Tabari skrev 39 volymer om islamisk historia. Han räknas som den störste muslimska historikern.

Enligt vol. 7, sid 7: ".. mitt äktenskap (med Muhammed) fullbordades när jag var nio ...".

Enligt vol. 9, sid 131. berättar hon hur "Männen och kvinnorna reste sig upp och gick. Guds budbärare fullbordade sitt äktenskap med mig i mitt hus när jag var nio år gammal. Vare sig en kamel eller ett får slaktades för min räkning".

5. "Encyclopedia of Islam", under "Aisha", publicerat av E.J. Brill, som räknas som det bästa uppslagsverket om islam på engelska. Det är en muslimsk produktion. (Min översättning): "En tid efter Khadijas död, föreslog Khawla Muhammed att han antingen skulle gifta sig med Aisha, den 6 år gamla dottern till hans andreman, eller Sawda Zama, en 30-årig änka, som hade rest som muslim till Abessinien och vars man dött där. Muhammad sade till henne att ordna så att han kunde gifta sig med båda. Det hade redan överenskommits att Aisha skulle gifta sig med Djubayr Mutim, vars far, fast han fortfarande var hedning, var vänligt inställd till muslimerna. Enligt ömsesidigt överenskommande ändrades detta avtal, och Muhammed trolovades med Aisha. Äktenskapet fullbordades inte förrän några månader efter Hidrja, (i april 623, 624). Aisha flyttade för att bo i ett rum i Muhammeds hus, senare Medinas moské. Hon kan inte ha varit mer än tio år gammal vid tidpunkten och tog med sig sina leksaker till sitt nya hem."

Entydiga uppgifter, från då till nu
Man kan alltså se att alltifrån de äldsta dokumenten till nutida muslimska historiker hävdar att hon var nio år när han hade sex med henne. Detta upprepas i text efter text, hon citeras upprepade gånger och samma ålder återkommer ständigt. Ingenstans nämns någon annan ålder.


Penetration
För att undvika missförstånd om uttryck som "fullborda äktenskapet", i Hadith Bukhari används ordet "dakhala" som betyder att "gå in", "penetrera", "ligga med en kvinna", "fullborda ett äktenskap". Tydligare än så går det inte att vara utan att det närmar sig det pornografiska.


Dåtida traditioner
Enligt vad vissa säger hade Aisha fått sin första mens när hon var nio år gammal, och enligt islamisk tradition är en kvinna då vuxen. Detta är givetvis helt enkelt fel.

En nioårig flicka är fortfarande ett barn, även om det handlar om en annan kulturell tradition.

Att något är accepterat enligt en lokal sedvänja gör det inte moraliskt rätt.

I så fall kan vi ju acceptera nazisterna rasfantasier och judeutrotning som ett uttryck för deras nazistiska kultur.

Kannibalism var säkert helt rätt i vissa kulturer också, men borde vi idag tro på att en kannibal skulle vara en guds budbärare? Vill vi i så fall ha något med en sådan gud att göra?


Övergrepp är övergrepp - alltid
Det han gjorde var enligt nutida normer var omoraliskt, ett övergrepp på en människa som inte hade någon möjlighet att själv hade själv fatta rationella beslut om vem hon skall ha sex med.

Om det var Gud som vägledde honom, borde inte då inte hans handlande även kunna uppfattas som moraliskt även idag? Om nu denna hypotetiska Gud godtog detta, hur kan du vara så säker på att det inte istället är rörde sig om en ondskefull demon?

Är du i själva verket djävulsdyrkare?


Muhammed som moraliskt föredöme, också idag
Enligt Koranen 33:21: "I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme för den, som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud".

Tydligt nog - muslimer skall se Muhammed som ett föredöme.

Enligt Koranen är det alltså inte fel för muslimer att ha sex med nioåriga flickor.


Hur kan någon med gott samvete följa Muhammeds väg, väl medveten om att Muhammed hade sex med en nio-årig flicka? En flicka som fortfarande lekte med dockor?!

Är ni också pedofiler?


Muslim gjorde sin dotter med barn och mördade henne

Muslim gjorde sin dotter med barn och mördade henne

TYSKLAND En 69-årig man från Turkiet bosatt i Trappenkamp, Tyskland, gjorde sin 29-åriga dotter gravid. För att dölja sitt brott dödade han henne i februari 1996 och grävde ner kroppen i sitt garage.

Den 29-åriga dottern rapporterades aldrig saknad eftersom hon levde illegalt i Tyskland efter det att turistvisumet hade gått ut. Till hennes mor sade den åtalade att polisen hade gripit henne och avvisat henne till Turkiet.

Vid tidpunkten för mordet hade den åtalade skickat sin fru till en kurort. Modern slutade dock aldrig att fråga efter sin dotter. Påtryckningarna gjorde till slut att den yngre dottern bröt tystnaden två dagar före jul 2010 och en anmälan gjordes. Polisen hittade två tänder och några ben under garaget. Delar som den åtalade hade missat när han hade grävt upp kroppen och flyttat den.

Offret beskrivs som mycket blyg och tillbakadragen och på grund av att hon levde som illegal invandrare höll hon sig alltid utom synhåll. Den yngsta dottern, sonen och makan har beskrivit den åtalade som en våldsam familjedespot som grovt misshandlade sina barn

Systerns vittnesmål anses vara helt trovärdigt. Den åtalade förnekar kännedom om graviditeten och att ha planerat mordet. Dom faller på onsdag. Åklagaren yrkar på livstids fängelse. Brottet anses grovt eftersom inte bara ett liv togs utan två. Dessutom tvingades den yngre dottern att vara ofrivillig medbrottsling i nästan 15 år.

http://www.politisktinkorrekt.info


Ensamkommande misstänkt för misshandel med gaffel

ENSAMKOMMANDE Om inte vi har helt fel för oss hyr Migrationsverket in sig på Nackstavägen 22-24 i Sundsvall. Oavsett det fick polisen larm i går kväll om ett bråk och misshandel på ett asylboende för ensamkommande på Nackstavägen. Tillhygget skulle vara en gaffel.

Gärningsmannen var en ensamkommande. Hur illa skadade hans offer blev eller hur många det var framgår inte.

http://www.politisktinkorrekt.se
Polisen


Turkiet till EU?

Turkiet fälls för brott mot yttrandefriheten

Publicerad 27 jan 2010
kl 01:00
Uppdaterad 28 feb 2010
kl 01:22
 

Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fällde under tisdagen Turkiet för brott mot yttrandefriheten. Turkiet döms att betala skadestånd till sammanlagt 20 journalister.

Europadomstolen fann Turkiet skyldig till brott mot europakonventionen om de mänskliga rättigheterna på två punkter. Dels för utövande av censur mot fem tidningar, dels att orätt ha fängslat en chefredaktör.

Europadomstolen
Europadomstolen, som inte ska förväxlas med EU-domstolen, är en instans för att pröva ärenden om påstådda brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
Domstolen är ingen överinstans till nationella domstolar och kan inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

En domstol i Istanbul stoppade utgivningen av fem turkiska tidningar från oktober till december 2007. Domstolen anklagade tidningarna för att ha publicerat propaganda från den terrorstämplade organisationen PKK.

En chefredaktör för den turkiska tidskriften "Vädjan om en ny värld" blev också dömd till sex månaders fängelse. Chefredaktören hade i februari 2001 publicerat två artiklar med bilder som visade hur en säkerhetsinsats i ett fängelse kostat 30 fångar livet. Den turkiska staten beslagtog också samtliga exemplar av tidningen.

De sammanlagt 20 journalister som ligger bakom anmälningarna till Europadomstolen tilldelas ett skadestånd på motsvarande 370 000 kronor. Turkiet fälls för brott mot yttrandefriheten och för att orätt ha fängslat chefredaktören.


Vänta lite här nu; om vi är för yttrandefrihet och Turkiet INTE är det, hur kommer det sig att vi vill ha med Turkiet i EU?

Kan någon förklara det för mig?


Det är okej att mörda - ibland!Många av er kanske inte känner till den här unga mannen ni ser på bilden.
Han mördades på öppen gata i Amsterdam den 2e November 2004 pg a hans medverkan som director i dokumentärfilmen "Submission" (länkar den längst ner i inlägget).

"Bouyeri lämnade ett skrivet meddelande bestående av fem papperslappar, fastnaglade i den mördade kroppen med en kniv, där han förklarade att mordet ägt rum på grund av van Goghs brott mot islam och där västvärlden, judarna och Ayaan Hirsi Ali hotades." - http://sv.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh

Hans mördare, Mohamed Bouyeri, som visade sig vara en marockansk extremist och gav föräldrarna till den avlidne regisören följande förklaring till dådet;

Vad jag vill att ni ska veta.. Är att jag handlade på grund av övertygelse, och inte för att jag hatade er son.
Inte för att han var nederländare eller för att han förolämpade mig.
Jag kan inte anklaga er son för att ha varit en hycklare till person, eftersom han inte var en hycklare..
Så påhittet om att jag kände mig förolämpad av honom, som marockan.. Eller att han anklagade mig för att vara en getknullare... Är inte sant!

Jag handlade å religionens (islams) vägnar.

http://www.youtube.com/watch?v=6rS8FJyX3gs&feature=feedf
http://www.youtube.com/embed/6rS8FJyX3gs


Integrationen håller inte - vi tar in brottslingar!

Detta är Elin Krantz mördare!

Ephrem Tadele Yohannes
, född 1987-12-19 och mantalsskriven på Temperaturgatan i Göteborg. Ephrem invandrade 2009-09-25 från Virginia USA, efter ha ingått äktenskap med en etiopisk kvinna, född 1984. Han har två småbarn.

Enligt utdrag från belastningsregistret ej tidigare straffad i Sverige. Däremot är han dömd i USA för rattfylleri, smitningsolycka med personskador, falska uppgifter mm 2007 till sammanlagt 13 månader 11 dagars fängelse. Han avtjänade dock inte hela strafftiden.
 
871219-6131Ska vi verkligen få lida för att våra styrande politiker vill ha ett mångkulturellt samhälle?
Jag minns inte att jag själv NÅNSIN har bett om det!


Frihet till alla - förutom kvinnor och icke-muslimer!"Islamkritik beskylls vara Rasism".
Jag förstår inte; vad är muslimer så rädda för? De kan ju inte ha fel, eftersom de tror på koranen och koranen är den enda sanningen.

Hur kan det vara rätt att påstå att man flyr från ett land, undan förtryck och frihet och sedan kräva samma förtryck i Sverige?

Jihad, säger jag bara.

Muslimer är snart en majoritet i vårt sekulariserade rike och då kan vi alla "svenskar" eller snarare DHIMMIS vara tysta helt och hållet eftersom vi inte kommer att ha något att säga till om.

Män från länder där den mest kvinnoföraktliga och förkastliga grenen av islam, Shia är en majoritet flyr så kallade "politiska flyktingar" till Sverige för att sedan vända helt och hållet.

Ni vet väl att muslimer får ljuga för icke-muslimer?


Sanningen om islam 2011
2011 Sanningen om islam-året

Islam idag är ett politiskt-religiöst system som är baserat på principen om slaveri. Målet för den islamska ideologien, så som den skildras i sina grundläggande texter, är att på frivillighetens väg eller medelst tvång påtvinga mänskligheten. Sharia påbjuder jihad, att slåss för Allahs skull, militärt, politiskt, kulturellt, socialt eller ekonomiskt, och att stödja dem som leder detta krig.

Sharia bryter mot de mänskliga rättigheterna och demokratiens principer; Sharia upphäver rätten till liv; Sharia hotar alla individers fysiska integritet och rätt till egendom om dessa vägrar att underkasta sig Islam. Sharia har befrämjat erövringar, krig, slaveri, oräkneliga förföljelser och mord samt folkmord som senast det Armeniska samt de nu aktuella sysstematiska försöken att ta död på religiösa minoriteter (kopter m.fl.).

14 århundraden av ihärdig strävan att påtvinga mänskligheten sharialagarna har tillfogat den mänskliga historien ett djupt och blodigt sår.

Allt främjande och all spridning såväl direkt som indirekt av Sharia gör utövarna medskyldiga till religiös uppvigling till hat och våld av global omfattning och därmed också skyldiga till brott mot mänskligheten.

Detta måste bli känt — detta måste sägas.

Vi förklarar härmed att 2011 är det internationella “Sanningen om islam”-året


Kvinnor är dummare än män!

http://www.youtube.com/embed/DQsPXNlM1gcEnligt islam är männen inte bara smartare och mer kapabla till att fatta beslut än kvinnor, de har även rätt att slå sina fruar, och andra kvinnor i uppfostrande syfte.


Européer har inte längre rätt att demonstrera!Dessa kvinnor demonstrerade i Bryssel i år, den 13:e April.
Bryssels regering förbjöd demonstrationen och samtliga blev arresterade.

Det är väl inte så konstigt, tänker ni säkert, de är ju rasister?

Ändå har nynazister större rätt att demonstrera, bara av anledningen att vara nazister än islamkritiska människor!
Vi har inte någon rätt att vara kritiska mot islam tydligen.
Varför inte?

http://www.youtube.com/watch?v=1uTypnaP5X4


Inledning

Jag inser, nu när jag sitter här och skriver, att min röst må falla på döda öron.
Jag är nämligen kvinna, och så som det ser ut nu, så kommer jag inte ha ett lika stort värde som en man länge till.
Jag har fruktat den här dagen länge, i månader..

Min önskan var aldrig att behöva starta den här bloggen.
Min önskan var att få leva i lugn och ro, utan att behöva oroa mig för om mina rättigheter finnas kvar imorgon eller dagen efter det..
Världen har myntat en ny term som gör det omöjligt att tala kritiskt om islam; islamofobi.

Den som har något illa att säga om islam är antingen en lögnare eller hädare, det verkar som att yttrandefriheten gäller allt och alla förutom flyktingar och islam.

Attackerar man islam, då är man rasist.
Ifrågasätter man islam, då är man rasist.
Ifrågasätter man integrationsfrågan, då är man rasist.


Jag känner att det är min skyldighet att berätta vad som sker bakom stängda dörrar, upplysa andra.
Dessutom måste vi ta religionen som nedvärderar kvinnor på allvar, och jag pratar inte om slöjor.
Jag pratar om mänskliga rättigheter.

Här är mannen som fick mig att slå näven i bordet.

http://www.youtube.com/watch?v=zZtc2ma2GEQ

Om en man i England kan se det, hur kommer det sig att vi inte gör det?

Och jag undra;

Hur lång tid kommer det ta innan vi inser att vi blir fråntagna våra egna rättigheter, i islams namn?

RSS 2.0