Sverige har vunnit VM i Sexuellt våld!Detta är förvisso siffror från 2008, men som tur är så ökar sexualbrotten hela tiden! :)HEJA SVERIGE! ^_^

låt oss fortsätta förneka för oss själva att invandringen inte har någon betydelse för brottsstatistiken, låt oss tycka ÄNNU MER SYND om de stackars ensamkommande flyktingbarnen som inte förstår bättre än att våldta svenska tjejer!

De är helt enkelt uppväxta med att det är okej, då är det ju faktiskt FÖRSTÅELIGT att de gör så och vi måste ta hänsyn och respektera detta!

Låt oss fortsätta vandra ner i förnekelsens träsk tills vi alla lever under Sharia-lagar!

Heja våldtäkt!


image
Omfamna mångkulturen!

"Dessa döva och stumma, som inte använder sitt förstånd, är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser." - Surat Al-'Anfal, 8.22

"De som framhärdar i att förneka sanningen är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser; så kommer de nämligen aldrig att uppnå tron." - Surat Al-'Anfal, 8.55


Yours truly...Sitter just nu med en lermask som ska tvättas av.
Idag läser jag (snarare torterar mig själv med) kapitel 3 i Koranen och upplyser er om das "highlights" som jag gjorde i förra inlägget.
Var glada för att ni själva inte läser den, den är sannerligen inte full av nånting annat än rädsla och skräp.

Pussar, yours truly ;)


Debatt mellan en muslim och en ex-muslim


Fler domar från "the Religion of Peace"Som ni ser i video 4, Iranian teenager execution.. så är männen straffmyndiga från och med 15 års ålder, Flickor är dock straffmyndiga från och med 9 års ålder. Det är alltså lagligt att stena en 9-åring, enligt sharia law, om hon skulle bli våldtagen.

Vilken bra religion!

Prisa Allah.
Och ja, jag må vara en otrogen i era ögon, muslimer. Men ingenting jag skriver här är osanning.


Ett axplock ur sharialagarna

En samling lagar ur sharia
Konkreta exempel på några av sharias lagar och påbud listas nedan. Var och en av dessa regler har ett flertal textpassager i koran och/eller hadith som de sanktioneras av, precis som exemplet ovan för avfällingar. Av utrymmesskäl utelämnas dock alla dessa motiveringar här.

 • Att följa icke-islamiska länders lag är tillåtet bara så länge det ej bryter mot sharia.
 • Att kritisera eller häda mot gud, Muhammed eller islam straffas med döden.
 • Att bli muslim är fritt för vem som helst, vilket uppnås genom att uttala den islamiska trosbekännelsen (tawheed) tre gånger.
 • Att lämna islam innebär att man blir en avfälling (murtad) och straffas med döden.
 • Innovation av islam (bidah) eller att vara hycklare (munafiq) och låtsas vara muslim utan att praktisera är förbjudet och innebär att man är i riskzonen för takfir, ett anklagande att man lämnat islam.
 • Om en muslim via takfir anklagar en annan för att ha lämnat islam, så säger sharia att en av dem sannerligen gjort det.
 • Alla muslimer är tvingade att delta i jihad.
 • Ett enat islamiskt rike under en ledare (kalif) ska sända inbjudan till islam (dawah) till icke islamiska länder. Om länderna inte konverterar till islam eller underkastar sig som dhimmis ska krig påbörjas mot länderna.
 • Den som stupar i jihad för islam blir martyr (shahid) med en speciell plats i paradiset (jannah).
 • Att ta slavar i krig och att ha slavar är tillåtet.
 • Kvinnor, barn och icke stridande ska inte dödas utan konverteras, dhimmifieras eller förslavas som krigsbyte.
 • En femtedel av erövrade folks rikedomar ska tas i krigsbyte.
 • Styrelseskick och lagar skapade av människor samt de som dömer i guds ställe är förbjudna.
 • Muslimer ska inte ta otrogna som nära vänner, annat än om syftet är att sprida islam.
 • Muslimer ska undvika att "skada med munnen", alltså kritisera, andra muslimer.
 • Att ta sida med icke-muslimer mot muslimer är förbjudet.
 • Muslimer ska inte debattera islam med otrogna.
 • Bilder på levande väsen är förbjudet. Skapare av bilder ska hånas av gud på domedagen där de ska uppmanas försöka blåsa liv i vad de skapat och änglar sägs heller inte besöka sådana hus.
 • Hundar och katter är inte lämpliga som husdjur.
 • Muslimer som tar sitt eget liv kommer till helvetet.
 • Homosexuella handlingar straffas med döden.
 • Orättfärdigt mord eller dråp straffas med döden om inte offrets anhöriga accepterar blodspengar.
 • Kvinnor är värda hälften så mycket som män vid bestämmande av blodspengar.
 • En kvinnas vittnesmål inför domstol är hälften så värdefullt som en mans.
 • Stöld bestraffas från fängelse upp till amputation av hand eller fot beroende på i vilken behovssituation tjuven var och stulet föremål.


 • Falska anklagelser som inte innefattar takfir eller exempelvis hädande ger piskrapp, antal beroende på allvar.

Sex före äktenskap straffas med 100 piskrapp.Otrohet i ett äktenskap straffas med döden, stening.

 • Ogifta män, kvinnor och äldre barn ska hållas åtskilda. Olika tolkningar finns som i lindrig form bara gäller vid fysisk aktivitet eller tvåsamhet till hårdare tolkning som gör gällande att kvinnor och män inte ens ska prata med varandra utan förmyndares eller föräldras tillstånd samt närvaro.
 • Män ska täcka sig från navel ned till knän och bära långärmat bland folk. De bör också låta skägget växa och trimma mustaschen för att skilja sig från otrogna.
 • Kvinnor ska uppföra sig kyskt, slå ned blicken och vara lydiga. De ska täcka sina kroppar för andra än släktingar och inte dra uppmärksamhet till sig.
 • En man får gifta sig med upp till 4 kvinnor om han kan försörja dem.
 • En kvinna är ok att gifta bort från 6 års ålder.
 • En kvinna får inte gifta sig med flera män.
 • En okysk person får inte gifta sig med annat än okyska personer.
 • En muslimsk man får gifta sig med icke muslimska kvinnor.
 • En muslimsk kvinna får inte gifta sig med icke muslimska män.
 • En kvinna behöver godkännande från sin förmyndare för att få gifta sig.
 • En brudgum ska ge en lämplig bröllopsgåva/hemgift till sin brud.
 • En kvinna som vill skilja sig behöver ett godkännande från sin man. Undantaget kan hon skilja sig ändå om hon kan bevisa att han behandlar henne felaktigt, inte kan försörja henne eller att han är impotent. Hon måste då betala tillbaka hemgifte om mannen kräver det.
 • En man som vill skilja sig kan göra det när som helst. Han skiljer sig genom att säga "jag vill skilja mig" tre gånger högt (trippel talaq).
 • En skild kvinna måste vänta tre månader innan hon kan gifta om sig utifall att hon blivit gravid, under vilken tid hon fortfarande ska försörjas av sin ex-man.
 • En kvinna ärver alltid hälften så mycket som en man.
 • Omskärelse av män/pojkar är obligatoriskt.
 • Omskärelse av kvinnor/flickor (ej faraonisk) är rekommenderat eftersom det anses hjälpa dem vara kyska.
 • Musik är förbjudet, specifikt musik av sexuell eller syndig natur.
 • Alkohol är förbjudet, specifikt i berusande mängd vilket leder bort från islamiskt beteende.
 • Förbjudet att äta är gris, blod, självdöda eller redan dödade djur samt allt kött som inte slaktats islamiskt.
 • Islamisk slakt (dhabiha) gör kött tillåtet (halal). Slakten måste utföras av en muslim, med ett friskt djur och djuret vänt mot Mecca. Ramsan "I guds namn, gud är större" (bismillah, allahu akhbar) eller motsvarande måste yttras, djuret ska vara obedövat och ett snitt ska göras över halspulsåder och luftstrupe. Djuret ska därefter förblöda i några minuter utan att hanteras.
 • Muslimer ska uppföra sig artigt, hövligt, sätta gud före sig själva och inte lockas av satan i frestelse och synd eller liknande.
 • Icke-muslimer tillåts leva i islamiskt styre under ett dhimmiskap, ett religiöst apartheid-system. En dhimmi (plural dimam) är en person under "beskydd" som skyddas av avtal. Tanken är att underlägsenhet, diskriminering samt historiskt även tvångskonverteringar och etniska rensningar ska säkra islams spridning. Tvångskonvertering, etnisk rensning och mord av dhimmis är egentligen inte sanktionerat, men har skett under flera olika islamiska härskare genom historien.
  • En dhimmi:
  • måste betala islamisk skatt (jizya)
  • får inte ha samhälleliga arbeten
  • får inte vittna i domstol mot muslimer
  • får inte missionera, predika sin religion eller sprida icke-islamisk litteratur, dödsstraff
  • får inte bära vapen
  • får inte ärva en muslim
  • får inte bygga eller reparera heliga byggnader
  • får inte bära eller klä sina byggnader med religiösa symboler eller exempelvis kyrkklockor
  • får inte hindra islams spridning
  • får inte undervisa om islam
  • får inte rida på hästar eller kameler utan bara på åsnor
  • En muslim som mördar en dhimmi klarar sig undan med böter, blodspengarIslam, sharia och samhället
Ett samhälle där religion enbart betraktas som en privat affär, helt avskiljd från officiell struktur, myndigheter, lag och styre, kallas sekulärt. Att anse att religion inte ska påverka samhället kallas sekularism, vars motsats är teokrati (gudsstyre). Teokrati baserad på islams lagar kallas islamism, och att vara islamist, är just att förespråka sådan teokrati av "politisk islam". Vanliga argument islamister använder är att det sekulära samhället ses som förfallet eller dekadent. Kvinnor ses som sexobjekt eller prostituerade som lämnat sin mans sida samtidigt som alkoholproblem, promiskuösitet och homosexuell pervertering förargar. Barbariska straff, amputeringar och steningar rättfärdigas med att de "avskräcker" och klassisk "mental utspegling" är populärt för att anklaga andra för korståg och religionskrig mot islam så fort jihad stöter på motstånd.

Mönstret för islamisering av ett samhälle är egentligen detsamma över hela världen, olika länders islamiska organisationer driver parallellt begynnande frågorna på skalan i form av familjelagstiftning, skolgång och barnuppfostran till i slutändan moralpolis och teokrati av varierande allvarsgrad. Att förstå sharia är att förstå drivkrafterna bakom islam och hur de driver praktiserande muslimer till att försöka islamisera olika delar av tillvaron under parollen "religionsfrihet", trots att:

Sharia är tveklöst sådan verksamhet som omintetgör andra rättigheter i deklarationen. Sharia är normgivande för alla muslimer som är tillräckligt praktiserande och absolut ingenting som begränsar sig till fåtalet terrorister som har problem med läsförståelsen. I princip varje gång islamiska organisationer presenterar krav, varje gång de protesterar, demonstrerar eller kritiserar småsaker högljutt men i regel aldrig riktat mot varandra, har sin förklaring i sharia. När muslimer vill ha "särlagstiftning", specialanpassade domstolar för familjerätt, lagar som skyddar religion från kritik eller avbildning av upplevt heliga figurer, så hittas i slutändan alltid anledningen till det i Muhammeds ord såsom koran och hadith.

Beklagligt men förståeligt är känsligheten i att kritisera islam. Politiska "poäng" plockas enklare genom att strida "för religionsfrihet", än mot komplicerat förtryck eller misogyni där exempelvis kvinnor hävdar sig "vilja" bära burqa. Det är för bekvämt att säga sig strida "för muslimer", kanske palestiniers mänskliga rättigheter, i en kamp som vanligen manifesteras genom stöd för de organisationer som i slutändan förtrycker och vill förtrycka muslimer mest av alla, de islamiska organisationerna med islamistisk agenda som Hamas, CAIR eller för den delen SMR.

Lika för alla - burka åt kvinnor!Om det går så långt att samhället nån dag styrs av sharia-lagar, så kommer såna här plagg inte finnas att köpa.
Däremot kommer vi att få köpa såna här kläder:Fast det klart, dom är ju rätt fina ändå! :)

Eller vad tycker ni?


Profeten Muhammed var en vidrig pedofil!Det går att läsa i Koranen att Aisha var 6 år när de förlovade sig, och 9 år när de "fullbordade" äktenskapet (alltså, hade sex för första gången).

Vill ni att jag ska bevisa det?
Här har ni bevisen, klart och tydligt:

1. Hadith Sahih Bukhari, betraktas i den muslimska världen som den näst viktigaste religiösa skriften efter Koranen. Att de förlovade sig när hon var sex år och fullbordade äktenskapet när hon var nio skrivs entydigt i vol. 7 #65 och vol. 7 #88. Där berättas också att hon var med honom i nio år till, fram till hans död.

I vol. 5 #234 citeras Aisha när hon berättar hur hon var sex år gammal vid förlovningen, hur de flyttade till Medina och hur hon därefter bodde i tre år i ett annat hushåll. Hon drabbades av någon sjukdom och tappade håret.

Hon beskriver hur förvirrad och andlös hon var när hon var nio år och hennes mamma förde henne till Muhammed och de ingick äktenskapet.

I vol. 8, 73, #151: "Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina flickvänner brukade leka tillsammans med mig. När Allah´s apostel kom in brukade de gömma sig, men Profeten brukade ropa på att komma och leka med mig." (Fateh-al-Bari sid 143, Vol.13, min översättning från engelska).

OBS! Att leka med dockor och liknande avbildningar var förbjudet, men det var tillåtet för Aisha då, eftersom hon var en lite flicka som inte uppnått puberteten.

3. Hadith Abu Dawud är den tredje mest respekterade inom islam, efter Koranen och Hadith Bukhari. I vol. 2 #2116 citeras Aisha när hon säger att Allahs apostel gifte sig med henne när hon var sju år gammal, (Sulaimann hävdar "eller sex år").

Hon säger där "Han hade samlag med mig när jag var nio år gammal".

4. Tabari skrev 39 volymer om islamisk historia. Han räknas som den störste muslimska historikern.

Enligt vol. 7, sid 7: ".. mitt äktenskap (med Muhammed) fullbordades när jag var nio ...".

Enligt vol. 9, sid 131. berättar hon hur "Männen och kvinnorna reste sig upp och gick. Guds budbärare fullbordade sitt äktenskap med mig i mitt hus när jag var nio år gammal. Vare sig en kamel eller ett får slaktades för min räkning".

5. "Encyclopedia of Islam", under "Aisha", publicerat av E.J. Brill, som räknas som det bästa uppslagsverket om islam på engelska. Det är en muslimsk produktion. (Min översättning): "En tid efter Khadijas död, föreslog Khawla Muhammed att han antingen skulle gifta sig med Aisha, den 6 år gamla dottern till hans andreman, eller Sawda Zama, en 30-årig änka, som hade rest som muslim till Abessinien och vars man dött där. Muhammad sade till henne att ordna så att han kunde gifta sig med båda. Det hade redan överenskommits att Aisha skulle gifta sig med Djubayr Mutim, vars far, fast han fortfarande var hedning, var vänligt inställd till muslimerna. Enligt ömsesidigt överenskommande ändrades detta avtal, och Muhammed trolovades med Aisha. Äktenskapet fullbordades inte förrän några månader efter Hidrja, (i april 623, 624). Aisha flyttade för att bo i ett rum i Muhammeds hus, senare Medinas moské. Hon kan inte ha varit mer än tio år gammal vid tidpunkten och tog med sig sina leksaker till sitt nya hem."

Entydiga uppgifter, från då till nu
Man kan alltså se att alltifrån de äldsta dokumenten till nutida muslimska historiker hävdar att hon var nio år när han hade sex med henne. Detta upprepas i text efter text, hon citeras upprepade gånger och samma ålder återkommer ständigt. Ingenstans nämns någon annan ålder.


Penetration
För att undvika missförstånd om uttryck som "fullborda äktenskapet", i Hadith Bukhari används ordet "dakhala" som betyder att "gå in", "penetrera", "ligga med en kvinna", "fullborda ett äktenskap". Tydligare än så går det inte att vara utan att det närmar sig det pornografiska.


Dåtida traditioner
Enligt vad vissa säger hade Aisha fått sin första mens när hon var nio år gammal, och enligt islamisk tradition är en kvinna då vuxen. Detta är givetvis helt enkelt fel.

En nioårig flicka är fortfarande ett barn, även om det handlar om en annan kulturell tradition.

Att något är accepterat enligt en lokal sedvänja gör det inte moraliskt rätt.

I så fall kan vi ju acceptera nazisterna rasfantasier och judeutrotning som ett uttryck för deras nazistiska kultur.

Kannibalism var säkert helt rätt i vissa kulturer också, men borde vi idag tro på att en kannibal skulle vara en guds budbärare? Vill vi i så fall ha något med en sådan gud att göra?


Övergrepp är övergrepp - alltid
Det han gjorde var enligt nutida normer var omoraliskt, ett övergrepp på en människa som inte hade någon möjlighet att själv hade själv fatta rationella beslut om vem hon skall ha sex med.

Om det var Gud som vägledde honom, borde inte då inte hans handlande även kunna uppfattas som moraliskt även idag? Om nu denna hypotetiska Gud godtog detta, hur kan du vara så säker på att det inte istället är rörde sig om en ondskefull demon?

Är du i själva verket djävulsdyrkare?


Muhammed som moraliskt föredöme, också idag
Enligt Koranen 33:21: "I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme för den, som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud".

Tydligt nog - muslimer skall se Muhammed som ett föredöme.

Enligt Koranen är det alltså inte fel för muslimer att ha sex med nioåriga flickor.


Hur kan någon med gott samvete följa Muhammeds väg, väl medveten om att Muhammed hade sex med en nio-årig flicka? En flicka som fortfarande lekte med dockor?!

Är ni också pedofiler?


Muslim gjorde sin dotter med barn och mördade henne

Muslim gjorde sin dotter med barn och mördade henne

TYSKLAND En 69-årig man från Turkiet bosatt i Trappenkamp, Tyskland, gjorde sin 29-åriga dotter gravid. För att dölja sitt brott dödade han henne i februari 1996 och grävde ner kroppen i sitt garage.

Den 29-åriga dottern rapporterades aldrig saknad eftersom hon levde illegalt i Tyskland efter det att turistvisumet hade gått ut. Till hennes mor sade den åtalade att polisen hade gripit henne och avvisat henne till Turkiet.

Vid tidpunkten för mordet hade den åtalade skickat sin fru till en kurort. Modern slutade dock aldrig att fråga efter sin dotter. Påtryckningarna gjorde till slut att den yngre dottern bröt tystnaden två dagar före jul 2010 och en anmälan gjordes. Polisen hittade två tänder och några ben under garaget. Delar som den åtalade hade missat när han hade grävt upp kroppen och flyttat den.

Offret beskrivs som mycket blyg och tillbakadragen och på grund av att hon levde som illegal invandrare höll hon sig alltid utom synhåll. Den yngsta dottern, sonen och makan har beskrivit den åtalade som en våldsam familjedespot som grovt misshandlade sina barn

Systerns vittnesmål anses vara helt trovärdigt. Den åtalade förnekar kännedom om graviditeten och att ha planerat mordet. Dom faller på onsdag. Åklagaren yrkar på livstids fängelse. Brottet anses grovt eftersom inte bara ett liv togs utan två. Dessutom tvingades den yngre dottern att vara ofrivillig medbrottsling i nästan 15 år.

http://www.politisktinkorrekt.info


Européer har inte längre rätt att demonstrera!Dessa kvinnor demonstrerade i Bryssel i år, den 13:e April.
Bryssels regering förbjöd demonstrationen och samtliga blev arresterade.

Det är väl inte så konstigt, tänker ni säkert, de är ju rasister?

Ändå har nynazister större rätt att demonstrera, bara av anledningen att vara nazister än islamkritiska människor!
Vi har inte någon rätt att vara kritiska mot islam tydligen.
Varför inte?

http://www.youtube.com/watch?v=1uTypnaP5X4


RSS 2.0